ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження

"14" вересня 2020 р. м.Київ Справа№ 910/17641/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Станіка С.Р.

суддів: Дикунської С.Я.

Тищенко О.В.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 03.07.2020 (повний текст складено 24.07.2020)

у справі №910/17641/19 (суддя Шкурдова Л.М.)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія

"Укрреставрація"

до Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт"

про стягнення 84 504,02 грн

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі №910/17641/19 позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укрреставрація" задовольнено повністю. Вирішено стягнути з Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укрреставрація" 84 504,02 грн - суму збитків та 1921,00 грн - витрат по сплаті судового збору.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, відповідач (ОСББ "Дім Комфорт") звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі №910/17641/19 та прийняти нове рішення, яким відмовити повністю Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укрреставрація" у задоволенні позовних вимог. Також скаржник просить суд стягнути з позивача у справі судовий збір, витрати на професійну правничу допомогу адвоката та витрати на проведення експертизи, понесені відповідачем у справі.

Окрім того, в апеляційній скарзі скаржником викладено клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку, встановленого для подання апеляційної скарги на рішення суду, обґрунтоване тим, що повний текст оскаржуваного рішення не було вручено скаржнику у день проголошення чи складання та було отримано останнім засобами поштового зв`язку лише 31.07.2020 (підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером №01054 74373149, т.1 аркуш справи -188), що унеможливило своєчасне подання апеляційної скарги в законодавчо встановлений строк.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.09.2020, апеляційну скаргу Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт" передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя (суддя - доповідач) Станік С.Р., судді Дикунська С.Я., Тищенко О.В.

Північний апеляційний господарський суд за результатами розгляду питання про відповідність апеляційної скарги Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі №910/17641/19 дійшов висновку про відповідність апеляційної скарги вимогам, які зазначені у ст. 258 Господарського процесуального кодексу України, підстав для її повернення та відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено.

При розгляді питання про поновлення процесуального строку на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі №910/17641/19, колегія суддів вважає наявними підстави для поновлення строку, оскільки причини, наведені скаржником, а саме те, що повний текст рішення суду першої інстанції отримано скаржником лише - 31.08.2020 (докази чого наявні у матеріалах справи - т.1 аркуш справи -188) - є поважними.

08.09.2020 через відділ управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів (канцелярію) Північного апеляційного господарського суду від Національного банку України надійшло заперечення проти відкриття апеляційного провадження, посилаючись на те, що про наявність судового рішення у даній справі відповідач був обізнаний до 31.08.2020, а апеляційна скарга на рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі №910/17641/19 була підготовлена ще 27.07.2020.

Суд апеляційної інстанції відхиляє доводи, викладені позивачем у запереченні проти відкриття апеляційного провадження, оскільки наведені підстави скаржником для поновлення пропущеного процесуального строку на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції, визнані судом поважними.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в статтях 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно Конституції України реалізація права особи на судовий захист здійснюється, зокрема, шляхом оскарження судових рішень у судах апеляційної інстанції, оскільки перегляд таких рішень в апеляційному порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

Крім того, Законом України №731-ІХ від 18.06.2020 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" Пункт 4 розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) викладено в такій редакції:

"4. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином".

Процесуальні строки, які були продовжені відповідно до пункту 4 розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" Цивільного процесуального кодексу України, пункту 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"№540-IX від 30 березня 2020 року, закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим Законом. Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цими кодексами), мають право на продовження процесуальних строків з підстав, встановлених цим Законом.

Частиною 1 статті 119 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Отже, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку на подання апеляційної скарги є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а матеріали, додані до апеляційної скарги, є достатніми для відкриття апеляційного провадження. Підстав для повернення апеляційної скарги або залишення без руху апеляційної скарги - не встановлено.

Частиною 5 ст. 262 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного цим Кодексом строку, суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд апеляційної інстанції приходить до висновку за необхідне зупинити дію оскаржуваного рішення, у зв`язку з відкриттям апеляційного провадження.

Разом з цим, згідно з ч. 1 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі (Глава 1. Апеляційне провадження).

За правилами п. 1 ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, для цілей цього Кодексу малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частиною 3 ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (станом на день звернення з апеляційною скаргою) встановлено, що з 01.01.2020 прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 102, 00 грн.

Отже, малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує 210 200,00 грн (2102,00 грн * 100 = 210 200,00 грн).

Враховуючи, що предметом позову у цій справі є вимога щодо стягнення 84 504,02 грн. - суми збитків, вказана справа, у відповідності до приписів Господарського процесуального кодексу України, відноситься до малозначних справ.

Частиною 10 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України визначено, що апеляційні скарги на рішення господарського суду у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.

Відповідно до ч. 13 ст. 8 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Відповідно до п. п. 4, 5 ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо.

Враховуючи вищевикладене, виходячи із зазначених правових норм, суд вважає правомірним здійснити розгляд апеляційної скарги Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі №910/17641/19 без повідомлення (виклику) учасників справи в порядку письмового провадження.

Керуючись Конституцією України, ст. ст. 119, 207, 234, 247, 251, 252, 262, 263, 267, ч. 10 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Поновити Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт" пропущений процесуальний строк на подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі №910/17641/19.

2. Відкрити апеляційне провадження у справі №910/17641/19 за апеляційною скаргою Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020.

3. Закінчити проведення підготовчих дій.

4. Розгляд апеляційної скарги Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі №910/17641/19 здійснювати у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи.

5 Роз`яснити позивачу право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом 10 (десяти) днів з дня вручення цієї ухвали відповідно.

Звернути увагу позивача, що згідно вимог ст. 263 Господарського процесуального кодексу України, до відзиву додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

6. Роз`яснити скаржнику (відповідачу) право подати до суду апеляційної інстанції заперечення на відзив (в разі його надання) в письмовій формі протягом 5 (п`яти) днів з дня його вручення (в разі надання - надати суду докази надсилання (надання) його іншим учасникам справи).

7. Встановити учасникам справи строк для подачі всіх заяв та клопотань в письмовій формі протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня вручення даної ухвали.

8. Попередити учасників справи, що заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду у відповідності до ч. 2 ст. 207 Господарського процесуального кодексу України. Згідно з ч. 2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України заяви, клопотання і заперечення подаються в тільки в письмовій формі.

9. Зупинити дію рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі №910/17641/19.

10. Копію ухвали Північного апеляційного господарського суду надіслати учасникам провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя С.Р. Станік

Судді С.Я. Дикунська

О.В. Тищенко

Дата ухвалення рішення13.09.2020
Оприлюднено15.09.2020

Судовий реєстр по справі —910/17641/19

Постанова від 23.05.2021

Господарське

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Станік С.Р.

Ухвала від 22.04.2021

Господарське

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Пєсков В.Г.

Ухвала від 15.04.2021

Господарське

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Станік С.Р.

Ухвала від 28.02.2021

Господарське

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Пєсков В.Г.

Постанова від 28.12.2020

Господарське

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Станік С.Р.

Ухвала від 14.09.2020

Господарське

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Станік С.Р.

Рішення від 27.08.2020

Господарське

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Шкурдова Л.М.

Рішення від 26.07.2020

Господарське

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 26.07.2020

Господарське

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 27.05.2020

Господарське

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Шкурдова Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні