Ухвала
від 22.09.2020 по справі 742/1760/15-ц
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

23 вересня 2020 року м. Чернігів

Унікальний номер справи № 742/1760/15-ц

Апеляційне провадження № 22-з/4823/41/20

Чернігівський апеляційний суд у складі судді Висоцької Н.В., розглянувши питання про відвід суддям Чернігівського апеляційного суду Скрипці А.А., Бобровій І.О., Онищенко О.І. у справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 25 листопада 2019 року у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ майна та за зустрічним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ майна, треті особи: ОСОБА_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю Антон-Плюс , Товариство з обмеженою відповідальністю Грант Альянс , Товариство з обмеженою відповідальністю Інвестиційна компанія А ГРУП , Приватне підприємство Ветті ,-

в с т а н о в и в :

У провадженні Чернігівського апеляційного суду перебуває цивільна справа за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 25.11.2019 у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ майна та за зустрічним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ майна.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.08.2020 справу розподілено складу колегії суддів: головуючий судя - Скрипка А.А., судді - Боброва І.О., Онищенко О.І. (а.с. 92 т. 16).

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.09.2020 для розгляду питання про відвід, призначено суддю Висоцьку Н.В.

Питання про відвід вирішується судом у відповідності до вимог ч. 8 ст. 40 ЦПК України без повідомлення учасників справи.

За результатом вивчення матеріалів справи суддею встановлені наступні обставини.

18.09.2020 ОСОБА_1 подала заяву про відвід колегії суддів. В обгрунтування посилається на порушення порядку розподілу справи від 20.07.2020 до складу суддів, що приймають участь в автоматизованому розподілі цієї справи включено суддю Шитченко Н.В., яка не мала за законом розглядати цю справу та повинна була бути виключена зі складу суддів, що приймають участь в автоматизованому розподілі справи, оскільки 01.06.2016 у цій справі було винесено ухвалу суду за результатами розгляду апеляційних скарг на рішення Прилуцького міськрайонного суду від 22.12.2015 під головуванням судді Шитченко Н.В. Тобто вказана суддя вже приймала участь у розгляді цієї справи по суті, що виключає можливість її участі згідно вимог ч. 3 ст. 37 ЦПК України.

Посилається, що протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.07.2020 не відповідає вимогам ЦПК України та Положенню про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 (зі змінами).

Заявник зазначає, що розподіл судової справи відбувся автоматизованою системою всупереч врахування навантаження на кожного суддю, порушено принцип пропорційності та випадковості визначення складу суду, такий авторозподіл відбувся з порушенням вимог п. 4 ч. 1 ст. 36 та ч. 3 ст. 37 ЦПК України, норм абзацу 4 п. 5, пунктів 8-15, 19 розділу VІІІ Положення про автоматизовану систему документообігу суду є самостійною підставою для відводу судді Скрипка А.А. у цій справі.

Вказані обставини вже зазначались ОСОБА_1 в попередній заяві про відвід, проте 07.09.2020 колегією суддів не була надана оцінка вказаним вище доводам та доказам, що свідчить про свідоме ігнорування порушень та нехтування вимогам закону та свідчить про об`єктивні обставини недовіри до складу суду.

Посилаючись на п. 5 ч. 1 ст. 36 ЦПК України просить відвести суддів Скрипка А.А., Онищенко О.І. та Боброву І.О. від розгляду судової справи 742/1760/15-ц.

Ухвалою колегії суддів Чернігівського апеляційного суду від 21.09.2020 заяву ОСОБА_1 в частині відводу судді Скрипки А.А. з підстав наявності порушень, допущених при автоматизованому розподілі даної цивільної справи, залишено без розгляду. Визнано необгрунтованим заявлений ОСОБА_1 відвід суддям Скрипці А.А., Бобровій І.О., Онищенко О.І. у даній цивільній справі.

Цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Прилуцького міськрайонного суду від 25.11.2019 передано канцелярії Чернігівського апеляційного суду для визначення в порядку, встановленому ч. 1 ст. 33 ЦПК України, судді, який не входить до складу суду, що розглядає справу, для вирішення питання про відвід суддів Скрипки А.А., Бобрової І.О., Онищенко О.І.

Суддя не може розглядати справу і підлягає відводу з підстав, передбачених ст. 36 ЦПК України.

Положеннями ст. 36 ЦПК України визначено, що суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: 1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; 2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; 3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; 5) є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судді.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

За приписами статті 39 ЦПК України відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів із дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Якщо відвід заявляється повторно з підстав, розглянутих раніше, суд, який розглядає справу, залишає таку заяву без розгляду.

Перевіривши мотиви заявленого відводу, суддя приходить до висновку про його необґрунтованість.

Судом встановлено, що суддя Шитченко Н.В. приймала участь у розгляді даної справи як головуюча суддя, за участю суддів - Бечка Є.М., Острянського В.І., та за результатами було прийнято ухвалу Апеляційного суду Чернігівської області від 01.06.2016, яка в подальшому була скасована ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 29.03.2017 (а.с. 256-264 т. 5, а.с. 62-66 т. 7). На даний час справа розглядається Чернігівським апеляційним судом у іншому складі суддів.

Матеріали справи та заявлений відвід не містять інформації, яка б вказувала на те, що при визначенні колегії суддів (судді - доповідача) за поданою ОСОБА_1 апеляційною скаргою на рішення Прилуцького міськрайонного суду від 25.11.2019 був порушений порядок визначення колегії суддів (судді - доповідача) для розгляду конкретної справи, що б давало підстави для задоволення відводу відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 36 ЦПК України.

З врахуванням наведенного доводи заявника про проведення автоматизованого розподілу судової справи з порушенням Порядку про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №30 від 26.11.2010 р. є необґрунтованими.

У частині четвертій статті 10 ЦПК України і статті 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини на суд покладено обов`язок під час розгляду справ застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України (далі - Конвенція), та практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) як джерело права.

У рішенні ЄСПЛ у справі Білуха проти України (№ 33949/02, § 49-52, від 09 листопада 2006 року) зазначено, що наявність безсторонності відповідно до пункту першого статті 6 Конвенції повинна визначатися за суб`єктивним та об`єктивним критеріями. Відповідно до суб`єктивного критерію беруться до уваги особисті переконання та поведінка окремого судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у цій справі. Відповідно до об`єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності. Стосовно суб`єктивного критерію, особиста безсторонність суду презюмується, поки не надано доказів протилежного. Стосовно об`єктивного критерію, то це означає, що під час вирішення того, чи є у цій справі обґрунтовані причини побоюватися, що певний суддя був небезсторонній, позиція заінтересованої особи є важливою, але не вирішальною. Вирішальним же є те, чи можна вважати такі побоювання об`єктивно обґрунтованими.

За вищенаведеною практикою ЄСПЛ особиста безсторонність суду презюмується, поки не надано доказів протилежного.

Отже, доводи заявника про те, що судді Скрипка А.А., Боброва І.О., Онищенко О.І. можуть бути упередженими та необ`єктивними під час розгляду справи є необґрунтованими, як і посилання порушення порядку автоматизованого розподілу справ, наведені доводи є помилковими і не свідчать про існування об`єктивно обґрунтованих обставин, які є підставами для задоволення відводу суддям.

Оскільки заява ОСОБА_1 про відвід суддів мотивована її незгодою з процесуальним рішенням суддів, а така незгода, в силу вищенаведених положень статті 36 ЦПК України, не може бути підставою для відводу суддів, то в задоволенні її заяви необхідно відмовити.

Відповідно до ч. 11 ст. 40 ЦПК України за результатами вирішення заяви про відвід суд постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст. 36, 37, 40 ЦПК України, суд,-

у х в а л и в :

У задоволенні заяви ОСОБА_1 про відвід суддям Чернігівського апеляційного суду Скрипці Анжелі Антонівні, Бобровій Ірині Олексіївні, Онищенко Олені Іванівні - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Суддя Н. В. Висоцька

Дата ухвалення рішення22.09.2020
Оприлюднено23.09.2020

Судовий реєстр по справі —742/1760/15-ц

Постанова від 02.08.2022

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Ігнатенко Вадим Миколайович

Ухвала від 02.08.2022

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Ігнатенко Вадим Миколайович

Ухвала від 20.02.2022

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Ігнатенко Вадим Миколайович

Ухвала від 13.04.2021

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Ігнатенко Вадим Миколайович

Ухвала від 13.04.2021

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Ігнатенко Вадим Миколайович

Постанова від 14.02.2021

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Скрипка А. А.

Постанова від 14.02.2021

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Скрипка А. А.

Ухвала від 08.10.2020

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Скрипка А. А.

Ухвала від 06.10.2020

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Скрипка А. А.

Ухвала від 22.09.2020

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Висоцька Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні