Ухвала
від 07.10.2020 по справі 742/1760/15-ц
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

07 жовтня 2020 року м. Чернігів

Унікальний номер справи № 742/1760/15-ц

Головуючий у першій інстанції - Павлов В. Г.

Апеляційне провадження № 22-ц/4823/320/20

Чернігівський апеляційний суд у складі:

головуючого-судді: Скрипки А.А.,

суддів: Бобрової І.О., Онищенко О.І.

учасники справи:

позивач - відповідач ОСОБА_1

відповідач - позивач ОСОБА_2

треті особи: ОСОБА_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю »Атон-Плюс» , Товариство з обмеженою відповідальністю »Грант Альянс» , Товариство з обмеженою відповідальністю »Інвестиційна компанія »А ГРУП» , Приватне підприємство »Ветті» ,

розглянувши заяву ОСОБА_2 про відвід суддів Чернігівського апеляційного суду Скрипки Анжели Антонівни, Бобрової Ірини Олексіївни, Онищенко Олени Іванівни у цивільній справі за апеляційною скаргою ОСОБА_2 на рішення Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області у складі судді Павлова В.Г. від 25 листопада 2019 року у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ майна та за зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ майна, треті особи: ОСОБА_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю »Атон-Плюс» , Товариство з обмеженою відповідальністю »Грант Альянс» , Товариство з обмеженою відповідальністю »Інвестиційна компанія »А ГРУП» , Приватне підприємство »Ветті» ,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Чернігівського апеляційного суду перебуває цивільна справа за апеляційною скаргою ОСОБА_2 на рішення Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області у складі судді Павлова В.Г. від 25.11.2019 року у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ майна та за зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ майна, треті особи: ОСОБА_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю »Атон-Плюс» , Товариство з обмеженою відповідальністю »Грант Альянс» , Товариство з обмеженою відповідальністю »Інвестиційна компанія »А ГРУП» , Приватне підприємство »Ветті» .

06.10.2020 року до Чернігівського апеляційного суду надійшла заява ОСОБА_2 про відвід суддів Чернігівського апеляційного суду Скрипки А.А., Бобрової І.О., Онищенко О.І. у даній цивільній справі.

У даній заяві про відвід колегії суддів Чернігівського апеляційного суду Авер`янова Є.С. вказує, що вона неодноразово зверталась до суду із заявами про відвід, оскільки не довіряє зазначеному складу суду, визначеному з порушенням вимог чинного законодавства. При цьому ОСОБА_2 наголошує, що при проведенні автоматизованого розподілу справи було допущено порушення вимог чинного законодавства, що виключає можливість розгляду справи даною колегією суддів, які вказані порушення ігнорують, що викликає у ОСОБА_2 сумнів у належному, справедливому, об`єктивному розгляді справи. ОСОБА_2 зазначає, що ігнорування судом порушення вимог чинного процесуального законодавства та допуск до розгляду справи колегії суддів, визначеної з порушенням норм права, які регламентують порядок і рух справи, стали підставою для звернення ОСОБА_2 з відповідною скаргою до Вищої Ради Правосуддя. На підставі викладеного, ОСОБА_2 просить відвести суддів Скрипку А.А., Боброву І.О., Онищенко О.І. від розгляду судової справи №742/1760/15-ц.

Перевіривши доводи заяви ОСОБА_2 про відвід суддів Чернігівського апеляційного суду Скрипки А.А., Бобрової І.О., Онищенко О.І. у даній цивільній справі, колегія суддів дійшла наступних висновків.

Підстави для відводу (самовідводу) судді передбачені статтями 36, 37 ЦПК України.

Відповідно до приписів ч.3 статті 39 ЦПК України, відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів із дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Згідно положень ч.5 статті 39 ЦПК України, якщо відвід заявляється повторно з підстав, розглянутих раніше, суд, який розглядає справу, залишає таку заяву без розгляду.

Як вбачається з матеріалів справи, 07.09.2020 року в судовому засіданні апеляційного суду відповідачем-позивачем ОСОБА_2 було подано дві заяви про відвід суддів Чернігівського апеляційного суду Скрипки А.А., Онищенко О.І. у даній цивільній справі. Заява про відвід судді Скрипки А.А. обґрунтовувалася порушеннями, допущеними при автоматизованому розподілі даної судової справи, які виразились у включенні до списку суддів судді Шитченко Н.В., яка ухвалювала судове рішення у даній справі, як суддя апеляційного суду Чернігівської області. З огляду на це, розподіл справ відбувся не з урахуванням всіх показників, діапазонів ймовірності та коефіцієнтів, що вимагаються згідно з Положенням про автоматизовану систему документообігу суду та ЦПК України. Відвід судді Онищенко О.І. було мотивовано тими обставинами, що авторозподіл справи після звільнення судді Кузюри Л.В. у відставку відбувся через сім днів після прийняття Вищою Радою Правосуддя рішення про звільнення судді ОСОБА_4 з посади судді у відставку. Крім того, відповідач-позивач ОСОБА_2 висловила сумніви у неупередженості судді Онищенко О.І., яка приймала участь у розгляді апеляційної скарги на ухвалу суду про призначення та проведення по даній цивільній справі судової експертизи, і в неї вже склалась певна думка про суть даного спору.

Ухвалою Чернігівського апеляційного суду від 07.09.2020 року заяву ОСОБА_2 про відвід судді Скрипки А.А. було залишено без розгляду з підстав пропущення ОСОБА_2 процесуального строку для подання заяви про відвід судді Скрипки А.А.; заяву ОСОБА_2 про відвід судді Онищенко О.І. було залишено без задоволення.

18.09.2020 року до Чернігівського апеляційного суду надійшла заява ОСОБА_2 про відвід суддів Чернігівського апеляційного суду Скрипки А.А., Бобрової І.О., Онищенко О.І. у даній цивільній справі.

Заява про відвід суддів Чернігівського апеляційного суду в частині відводу судді Скрипки А.А. обґрунтовувалась порушеннями, допущеними при автоматизованому розподілі даної судової справи, які виразились у включенні до списку суддів судді Шитченко Н.В., яка ухвалювала судове рішення у даній справі, як суддя апеляційного суду Чернігівської області. З огляду на це, ОСОБА_2 вказувала, що розподіл справ відбувся не з урахуванням всіх показників, діапазонів ймовірності та коефіцієнтів, що вимагаються згідно з Положенням про автоматизовану систему документообігу суду та ЦПК України. В доводах заяви про відвід суддів Чернігівського апеляційного суду Авер`янова Є.С. зазначала, що за наявності вказаних порушень, допущених при автоматизованому розподілі даної судової справи, суддя Скрипка А.А. не заявила самовідвід, згідно статті 39 ЦПК України. При цьому суддею Бобровою І.О. та суддею Онищенко О.І. при розгляді 07.09.2020 року заяви ОСОБА_2 про відвід було проіґноровано наявність порушень, допущених при автоматизованому розподілі даної судової справи. Доводи заяви ОСОБА_2 про відвід суддів зазначали, що ухвалою Чернігівського апеляційного суду у вказаному складі суддів від 07.09.2020 року з формальних підстав було залишено без розгляду заяву ОСОБА_2 про відвід судді Скрипки А.А., а саме, з підстав пропущення ОСОБА_2 процесуального строку для подання заяви про відвід судді Скрипки А.А. На підставі викладеного, ОСОБА_2 просила відвести суддів Скрипку А.А., Боброву І.О., Онищенко О.І. від розгляду судової справи №742/1760/15-ц.

Ухвалою Чернігівського апеляційного суду від 21.09.2020 року заяву ОСОБА_2 в частині відводу судді Скрипки А.А. з підстав наявності порушень, допущених при автоматизованому розподілі даної цивільної справи, залишено без розгляду, на підставі ч.5 статті 39 ЦПК України. Визнано необґрунтованим заявлений ОСОБА_2 відвід суддям Скрипці А.А., Бобровій І.О., Онищенко О.І. у даній цивільній справі. Цивільну справу було передано канцелярії Чернігівського апеляційного суду для визначення в порядку, встановленому частиною першою статті 33 ЦПК України, судді, який не входить до складу суду, що розглядає справу, для вирішення питання про відвід суддів Скрипки А.А., Бобрової І.О., Онищенко О.І.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.09.2020 року, для вирішення питання про відвід суддів, було визначено суддю Висоцьку Н.В.

Ухвалою Чернігівського апеляційного суду від 23.09.2020 року у задоволенні заяви ОСОБА_2 про відвід суддям Чернігівського апеляційного суду Скрипці А.А., Бобровій І.О., Онищенко О.І., відмовлено.

Приймаючи до уваги вищенаведене, апеляційний суд дійшов висновку, що у заяві ОСОБА_2 про відвід суддів Чернігівського апеляційного суду Скрипки А.А., Бобрової І.О., Онищенко О.І. у даній цивільній справі, яка надійшла 06.10.2020 року до Чернігівського апеляційного суду, ОСОБА_2 відвід вказаним суддям заявляється повторно з підстав, розглянутих раніше.

Відповідно до приписів ч.5 статті 39 ЦПК України, якщо відвід заявляється повторно з підстав, розглянутих раніше, суд, який розглядає справу, залишає таку заяву без розгляду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги положення ч.5 статті 39 ЦПК України, апеляційний суд вважає за необхідне залишити без розгляду заяву ОСОБА_2 про відвід суддів Чернігівського апеляційного суду Скрипки А.А., Бобрової І.О., Онищенко О.І.

Керуючись ч.5 статті 39, статтею 40 ЦПК України, апеляційний суд,

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_2 про відвід суддів Чернігівського апеляційного суду Скрипки Анжели Антонівни, Бобрової Ірини Олексіївни, Онищенко Олени Іванівни - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий: Судді:

СудЧернігівський апеляційний суд
Дата ухвалення рішення07.10.2020
Оприлюднено09.10.2020
Номер документу92092533
СудочинствоЦивільне

Судовий реєстр по справі —742/1760/15-ц

Постанова від 02.08.2022

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Ігнатенко Вадим Миколайович

Ухвала від 02.08.2022

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Ігнатенко Вадим Миколайович

Ухвала від 20.02.2022

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Ігнатенко Вадим Миколайович

Ухвала від 14.04.2021

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Ігнатенко Вадим Миколайович

Ухвала від 14.04.2021

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Ігнатенко Вадим Миколайович

Постанова від 15.02.2021

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Скрипка А. А.

Постанова від 15.02.2021

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Скрипка А. А.

Ухвала від 09.10.2020

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Скрипка А. А.

Ухвала від 07.10.2020

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Скрипка А. А.

Ухвала від 23.09.2020

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Висоцька Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні