Ухвала
від 30.11.2020 по справі 910/15253/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

30 листопада 2020 року

м. Київ

Справа № 910/15253/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Булгакової І.В.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємство Тавріда Електрик Україна

на рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2020 та

постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.09.2020

у справі № 910/15253/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємство Тавріда Електрик Україна (далі - ТОВ Підприємство Тавріда Електрик Україна , скаржник)

до Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк

про визнання правочину недійсним,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ Підприємство Тавріда Електрик Україна 05.10.2020 (згідно з поштовими відмітками на конверті) звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.09.2020 у справі №910/15253/19, ухвалити нове судове рішення, яким позовні вимоги задовольнити у повному обсязі. Крім того, скаржник просить поновити строк на касаційне оскарження судового рішення.

Ухвалою Верховного Суду від 29.10.2020 касаційну скаргу ТОВ Підприємство Тавріда Електрик Україна у справі №910/15253/19 залишено без руху, оскільки остання не містила чіткого визначення підстав, на яких подається касаційна скарга, як це передбачено частиною другою статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), доказів отримання оскаржуваної постанови саме 16.09.2020 (зокрема, але не виключно: конверт листа Північного апеляційного господарського суду тощо), а також скаржнику необхідно було уточнити касаційну скаргу в частині зазначення найменування суду касаційної інстанції; надано скаржнику строк на усунення зазначеного недоліку.

Вищевказана ухвала Верховного Суду від 29.10.2020 у справі №910/15253/19 направлена скаржнику 29.10.2020 та отримана ним 03.11.2020, що підтверджується зворотним повідомлення про вручення поштового відправлення.

На виконання вимог ухвали Верховного Суду від 29.10.2020 у справі №910/15253/19 скаржник 09.11.2020 (згідно з поштовими відмітками на конверті) подав до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду заяву про усунення недоліків касаційної скарги та долучив до неї касаційну скаргу в новій редакції. Вказана заява зареєстрована канцелярією Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 19.11.2020.

Розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 30.11.2020 у зв`язку з перебуванням судді Селіваненка В.П. у відпустці призначено повторний автоматичний розподіл судової справи №910/15253/19, відповідно до якого визначено склад колегії суддів: Малашенкова Т.М. (головуючий), Бенедисюк І.М., Булгакова І.В.

З огляду на викладене Касаційний господарський суд дійшов висновку, що скаржник на усунення недоліків касаційної скарги подав заяву у межах строку, наданого Судом ухвалою від 29.10.2020 у справі №910/15253/19.

Так, у поданій касаційній скарзі (нової редакції) скаржник вказує, що касаційна скарга подається на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України та відзначає, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували до спірних правовідносин положення статті 64 Закону України Про банки і банківську діяльність та статті 10 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення , а також не врахували висновки Верховного Суду щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених у постановах від 29.04.2020 у справі №910/3245/19, від 05.03.2020 у справі №910/7161/19. Крім того, на думку скаржника суди попередніх інстанцій необґрунтовано застосували у спірних правовідносинах висновки Верховного Суду, викладені у постанові від 20.02.2018 у справі №910/11471/17.

З огляду на викладене касаційна скарга ТОВ Підприємство Тавріда Електрик Україна у цій частині подана із додержанням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України.

Крім того, ТОВ Підприємство Тавріда Електрик Україна просить суд поновити строк на касаційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2020 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 03.09.2020 у справі №910/15253/19. Дана заява мотивована тим, що повний текст оскаржуваної постанови скаржником отримана 16.09.2020, що підтверджується наданою копією поштового конверту Північного апеляційного господарського суду з трек-номером 0411631811183, а тому строк на касаційне оскарження, на думку заявника, пропущений з об`єктивних причин та підлягає поновленню.

Згідно з статтею 284 ГПК України постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Згідно з частиною першою статті 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Відповідно до частин першої та другої статті 288 ГПК України: касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення; якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення; учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Відповідно до частини третьої статті 3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

З огляду на матеріали, які додані до касаційної скарги та заяви про усунення недоліків касаційної скарги встановлено, що постанова Північного апеляційного господарського суду у справі №910/15253/19 ухвалена 03.09.2020, повний текст постанови складено 10.09.2020, скаржником постанова отримана 16.09.2020, що підтверджується наданою копією поштового конверту Північного апеляційного господарського суду з трек-номером 0411631811183 та витягом про відстеження вказаного листа на сайті http://ukrposhta.ua.

За таких обставин, з урахуванням вище наведених норм Закону, Касаційний господарський суд вважає, що строк на касаційне оскарження у поданій 05.10.2020 касаційній скарзі був пропущений з об`єктивних причин, які не залежали від волі сторони у справі, а тому такі причини є поважними, а строк на касаційне оскарження постанови у даній справі підлягає поновленню.

Касаційний господарський суд дійшов висновку, що скаржником на виконання вимог ухвали Верховного Суду від 29.10.2020 у справі №910/15253/19 усунуто недоліки касаційної скарги.

Згідно з частиною третьою статті 174 ГПК України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Відповідно до частини третьої статті 294 ГПК України питання про відкриття касаційного провадження у справі вирішується колегією суддів у складі трьох суддів не пізніше двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня надходження заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, визначеному статтею 292 цього Кодексу.

Отже, на момент відкриття касаційного провадження доводи касаційної скарги не є очевидно неприйнятними, а відтак подані матеріали достатні для касаційного розгляду на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України.

Керуючись статтями 234, 235, 294 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємство Тавріда Електрик Україна про поновлення строку на касаційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.09.2020 у справі №910/15253/19 - задовольнити. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю Підприємство Тавріда Електрик Україна пропущений строк на подання касаційної скарги.

2. Відкрити касаційне провадження у справі № 910/15253/19 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємство Тавріда Електрик Україна на рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.09.2020 у справі №910/15253/19.

3. Призначити розгляд касаційної скарги у засіданні Верховного Суду Касаційного господарського суду на 21 грудня 2020 року о 15:40 у приміщенні суду за адресою: м.Київ, вул. О. Копиленка, 6, кімн. № 302.

4. Учасники справи мають право подати відзиви на касаційну скаргу до 14 грудня 2020 року до Верховного Суду Касаційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. О.Копиленка, 6.

5. Довести до відома учасників справи, що їх явка в судове засідання є необов`язковою. З урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні Верховний Суд роз`яснює про право сторін подати заяви про розгляд справи за їх відсутності, а також про право сторін брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку статті 197 ГПК України.

6. Витребувати матеріали справи № 910/15253/19 Господарського суду міста Києва за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємство Тавріда Електрик Україна до Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк про визнання правочину недійсним.

7. Копію ухвали надіслати до Господарського суду міста Києва та Північного апеляційного господарського суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Т. Малашенкова

Суддя І. Бенедисюк

Суддя І. Булгакова

Дата ухвалення рішення30.11.2020
Оприлюднено03.12.2020
Номер документу93216960
СудочинствоГосподарське
Сутьвизнання правочину недійсним

Судовий реєстр по справі —910/15253/19

Ухвала від 21.12.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

Ухвала від 30.11.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

Ухвала від 29.10.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

Постанова від 03.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Станік С.Р.

Ухвала від 17.07.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Станік С.Р.

Ухвала від 02.07.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Станік С.Р.

Ухвала від 04.05.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Станік С.Р.

Рішення від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Нечай О.В.

Ухвала від 20.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Нечай О.В.

Ухвала від 05.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Нечай О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні