МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 521/21392/18

Провадження № 2-ві/521/3/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розгляд заяви про відвід судді

22.01.2021 м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Леонова О.С.,

при секретарі судового засідання - Філозофенко А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 про відвід судді Лічмана Леоніда Григоровича у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 до ОСОБА_3 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - державного нотаріуса Малиновської державної нотаріальної контори у м. Одеса Ігнатенко Марини Миколаївни про визнання заповіту недійсним, -

ВСТАНОВИВ:

До канцелярії Малиновського районного суду м. Одеси 19.01.2021 року надійшла заява від ОСОБА_1 про відвід головуючого судді Лічмана Л. Г. у цивільній справі за позовом ОСОБА_2 , ОСОБА_1 до ОСОБА_3 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - державного нотаріуса Малиновської державної нотаріальної контори у м. Одеса Ігнатенко Марини Миколаївни про визнання заповіту недійсним.

ОСОБА_1 заяву про відвід обґрунтував наступним. Зазначив, що він, як правонаступник померлого ОСОБА_4 , вважає, що суддя Лічман Л. Г. не може брати участі у розгляді справи і підлягає відводу, оскільки є обставини, що викликають сумнів в його неупередженості або об`єктивності.

20.01.2021 року ухвалою судді Малиновського районного суду м. Одеси Лічмана Л. Г. вирішення питання за заявою позивача ОСОБА_1 про відвід судді Лічмана Леоніда Григоровича передано судді, який не входить до складу суду, що розглядає справу, який визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 33 ЦПК України.

Заяву передано до канцелярії Малиновського районного суду м. Одеси для визначення в порядку ч.1ст. 33 ЦПК України судді, який буде вирішувати питання про відвід судді Лічмана Л. Г. за результатами автоматичного розподілу справи, який відбувся 21.01.2021 року, заяву про відвід передано судді Малиновського районного суду міста Одеси Леонову О.С. 22.01.2021 року.

У відповідності до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 40 ЦПК України питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У такому випадку вирішення питання про відвід судді здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 33 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Згідно ч. 8 ст. 40 ЦПК України суд вирішує питання про відвід судді без повідомлення учасників справи. За ініціативою суду питання про відвід судді може вирішуватися у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неявка учасників справи у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід судді, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід судді.

У разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.

Суд, перевіривши матеріали заяви про відвід, в якій зазначено заявником підстави для відводу, дослідивши наявні матеріали цивільної справи приходить до висновку про відмову у задоволені вказаної заяви з огляду на наступне.

Підстави для відводу судді передбачені ст. 36 ЦПК України.

Відповідно до ст. 36 ЦПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: 1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; 2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; 3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; 5) є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судді. Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 цього Кодексу.

Отже, суддя не може брати участь у розгляді справи за наявності підстав, передбачених ст. 36 ЦПК України.

Однією з процесуальних гарантій реалізації завдань цивільного судочинства і ухвалення законних та обґрунтованих рішень у цивільних справах є інститут відводу судді, що має на меті відсторонення від участі у справі суддів, щодо неупередженості яких є сумніви.

Визначаючись щодо наявності підстав для відводу, необхідно враховувати, що згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини наявність безсторонності має визначатись, для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції, за допомогою суб`єктивного та об`єктивного критеріїв.

Пунктом 1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), яка підлягає застосуванню відповідно до ст. 9 Конституції України та ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", закріплено принцип, за яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи безстороннім судом.

Складова безсторонності для забезпечення права на справедливий суд, передбачена статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, визначається як на підставі суб`єктивного критерію - особистих переконань та поведінки певного судді, так і на підставі об`єктивного критерію, в контексті якого необхідно встановити, чи забезпечував суд достатні гарантії аби виключити будь-які обґрунтовані сумніви щодо його безсторонності.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 09.11.2006 у справі Білуха проти України зазначено, що відповідно до усталеної практики Суду наявність безсторонності відповідно до п.1 ст.6 повинна визначатися за суб`єктивними та об`єктивними критеріями.

Стосовно об`єктивної неупередженості у справі "Фей проти Австрії" (Feyv.Austria), від 24лютого 1993року ЄСПЛ вказав, що вона полягає у відсутності будь-яких законних сумнівів в тому, що її забезпечено та гарантовано судом, а для перевірки на об`єктивну неупередженість слід визначити, чи є факти, які не залежать від поведінки судді, що можуть бути встановлені та можуть змусити сумніватися у його неупередженості. Мова йде про ту довіру, яку суди у демократичному суспільстві повинні апріорно викликати в учасників цивільного процесу.

Відповідно до суб`єктивного критерію беруться до уваги особисті переконання та поведінка окремого судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у даній справі.

Стосовно суб`єктивного критерію, особиста безсторонність суду презумується, поки не надано доказів протилежного (рішення у справі "Ветштайн проти Швейцарії" (Wettstein v. Switzerland), пункт 43).

У кожній окремій справі слід вирішувати, чи мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, що свідчать про небезсторонність суду (рішення у справі "Пуллар проти Сполученого Королівства" (Pullar v. United Kingdom), від 10 червня 1996 року, п. 38).

Таким чином, наявність безсторонності визначається фактором, чи забезпечено судом умови, за яких були б неможливі сумніви у його безсторонності, про що і зазначено в рішенні Європейського суду з прав людини в справі Білуха проти України від 9 листопада 2006 року та справі Мироненко та Мартенко проти України від 10.12.2009 року.

Згідно ч. 4 ст. 36 ЦПК України незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

При вирішенні питання про відвід судді Лічмана Л.Г. судом не встановлено ні суб`єктивних, ні об`єктивних критеріїв, які б свідчили про упередженість та відсутність безсторонності судді при розгляді цивільної справи №521/21392/18 (провадження № 2/521/498/21).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 35-40 ЦПК України, суд-

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви ОСОБА_1 про відвід судді Лічмана Леоніда Григоровича у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ) до ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - державного нотаріуса Малиновської державної нотаріальної контори у м. Одеса Ігнатенко Марини Миколаївни (м. Одеса, вул. Прохорівська, буд. 20) про визнання заповіту недійсним, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя: О.С. Леонов

Дата ухвалення рішення 22.01.2021
Зареєстровано 24.01.2021
Оприлюднено 25.01.2021

Судовий реєстр по справі 521/21392/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.05.2021 Одеський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 05.04.2021 Одеський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 01.03.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Рішення від 17.02.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 27.01.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 25.01.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 22.01.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 20.01.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 20.01.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 24.12.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 01.12.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 12.08.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 12.08.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 17.06.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 16.06.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 29.05.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону