ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВ НИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинн а, 4/6

У Х В А Л А

про залишення позовної за яви без розгляду

31.10.2007 р. № 4/45

За позовом Громадянина Іраку О СОБА_1

До Державного комітету Укра їни у справах національносте й та релігій

Про скасування рішення № 980 ві д 06.03.07 та зобов' язання вчинит и дії

Головуючий суддя Вовк П.В.,

Судді Келеберда В.І., Пили пенко О.Є.

Секретар судового засід ання Камінська Т.О.

Представники:

Від позивача ОСОБА_2

Від відповідача Гармаш К.Г.

Обставини справи:

Позивач звернувся до О кружного адміністративного суду м. Києва з позовом про ск асування рішення Відповідач а № 980 від 06.03.07 та зобов' язання в чинити дії.

Ухвалою Окружного адмініс тративного суду м. Києва від 17 .09.07 відкрито провадження у адм іністративній справі 4/45.

31.10.07 у судовому засідання пре дставник Позивача надав суду заяву про відкликання позов ної заяви. Розглянувши заяву Позивача та заслухавши пояс нення представника Відповід ача, суд вважає заяву Позивач а такою, що підлягає задоволе нню.

Відповідно до п. 5 частини 1 ст атті 155 Кодексу адміністратив ного судочинства України суд своєю ухвалою залишає позов ну заяву без розгляду, якщо на дійшло клопотання Позивача п ро відкликання позовної заяв и.

Враховуючи вищенаведене, к еруючись ст. ст. 155, 160 КАС Україн и, суд -

УХВАЛИВ:

1. Залишити без розгляду позовну заяву Громадянина Іраку ОСОБА_1 до Державн ого комітету України у справ ах національностей та релігі й про скасування рішення № 980 в ід 06.03.07 та зобов' язання вчини ти дії.

2. Ухвалу про залишення позо вної заяви без розгляду наді слати позивачу негайно.

3. Попередити позивача, що по зовні матеріали будуть йому повернуті супровідним листо м рекомендованим поштовим ві дправленням із зворотною роз пискою про їх одержання післ я спливу терміну для оскарже ння ухвали.

4. У випадку оскарження ухва ли позовні матеріли будуть с керовані до апеляційної інст анції разом з апеляційною ск аргою.

Ухвала відповідно до ч. 1 ст. 2 54 КАС України набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання заяви про апеляці йне оскарження, встановленог о цим Кодексом, якщо таку заяв у не було подано.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанц ії у порядку та строки встано влені ст.ст. 185-187 КАС України.

Головуючий суддя П .В. Вовк

Судді В.І . Келеберда

О.Є Пилипенко

Дата ухвалення рішення 31.10.2007
Зареєстровано 03.06.2010
Оприлюднено 13.10.2010

Судовий реєстр по справі 4/45

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.12.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.11.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 21.09.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 25.08.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.08.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.03.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.01.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 24.01.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 13.01.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 21.05.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 31.10.2007 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 09.07.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.07.2007 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 11.06.2007 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 21.05.2007 Господарський суд Волинської області Господарське
Постанова від 16.05.2007 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Постанова від 18.04.2007 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 18.04.2007 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 20.02.2007 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 20.09.2006 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/45

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону