Реєстр нотаріусів України

Перелік нотаріусів, які працюють у воєнний час в Україні

Нотаріус — це особа, уповноважена державою на вчинення нотаріальних дій, зміст яких зводиться до офіційної письмової засвідчувальної діяльності (фактів, волевиявлення осіб, копій документів), реєстраційної діяльності (ведення реєстрів, архівів документів) та видання актів примусу (виконавчий напис нотаріуса), а також вчинення деяких інших дій в інтересах здебільшого осіб приватного права.

Слід зауважити, що документи оформлені і приватними і державними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.
Єдина відмінність — це оплата їх послуг: приватні нотаріуси справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою, а державні нотаріуси мають фіксовані тарифи.

Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:
— Посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо);
— Вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
— Видають свідоцтва про право на спадщину;
— Видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
— Видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);
— Видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
— Проводять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;
— Видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
— Накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;
— Засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
— Засвідчують справжність підпису на документах;
— Засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;
— Посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;
— Посвідчують факт, що фізична особа є живою;
— Посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;
— Посвідчують час предʼявлення документів;
— Передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;
— Приймають у депозит грошові суми та цінні папери;
— Вчиняють виконавчі написи;
— Вчиняють протести векселів;
— Вчиняють морські протести;
— Приймають на зберігання документи.

Це нотаріуси, які діють як самозайняті особи.

Це нотаріуси, які працюють в державних нотаріальних конторах.

Звернутись можна до будь-якого нотаріусу. Для правильного вибору потрібно враховувати два чинники – це «час» та «гроші». Тобто кожний обирає нотаріуса в залежності від його зайнятості та ціни на його послуги.

Нотаріуси не надають юридичних консультацій, в нього можливо дізнатись лише його власну думку щодо угоди.