Ухвала
від 06.06.2023 по справі 1-242/11
СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сторожинецький районний суд Чернівецької області

Справа № 1-242/11

Провадження № 1-в/723/2084/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2023 року м.Сторожинець

Сторожинецький районний суд

Чернівецької області у складі:

головуючого судді Пташник А.М.

за участю секретаря Полішенко С.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Сторожинець заяву ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» про видачу дублікату виконавчого листата,-

ВСТАНОВИВ:

Представник ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» подав до суду заяву про видачу дублікату виконавчого листа, мотивуючи свої вимоги тим, що вироком Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 16.11.2011 року у справі №1-242/11 було стягнуто з ОСОБА_1 на користь Чернівецької обласної клінічної лікарні витрати на стаціонарне лікування потерпілого від злочину в сумі 1335,20 грн. 15.12.2011 року Сторожинецьким районним судом Чернівецької області було видано виконавчий лист.

Вказує, що листом ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 03.12.2019 року направила виконавчий лист повторно до Сторожинецького районного відділу державної виконавчої служби, однак виконавчий лист був втрачений при пересилці. Оскільки виконавчий лист №1-242/11 втрачений, з метою звернення до органів Державної виконавчої служби для примусового виконання рішення просить заяву видачу дубліката виконавчого листа задовольнити.

Представник ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» звернувся до суду з письмовою заявою, в якій просить цю заяву розглядати за відсутності представника, заяву підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про видачу дубліката виконавчого листа.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, суд, відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, постановив здійснювати розгляд справи без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу на підставі наявних у справі доказів

Дослідивши матеріали цивільної справи, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заяви, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що вироком Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 16.11.2011 року у справі №1-242/11 було стягнуто з ОСОБА_1 на користь Чернівецької обласної клінічної лікарні витрати на стаціонарне лікування потерпілого від злочину в сумі 1335,20 грн. За вказаним вироком суду 15.12.2011 року видано виконавчий лист.

Листом ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 03.12.2019 року направила виконавчий лист повторно до Сторожинецького районного відділу державної виконавчої служби, однак виконавчий лист був втрачений при пересилці, однак жодних доказів на підтвердження даних обставин суду не надано.

Згідно зі статтями 12, 13 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, при цьому суд розглядає цивільні справи не інакше як в межах заявлених вимог і на підставі наданих учасниками справи доказів.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених ст. 82 цього Кодексу, тобто тягар доказування лежить на сторонах цивільно-правового спору.

Згідно зі статтями 76-79 ЦПК України, доказуванню підлягають обставини (факти), які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у учасників справи, виникає спір.

Доказування по цивільній справі, як і судове рішення не може ґрунтуватися на припущеннях.

У статті 1 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з п.17.4 Перехідних положень ЦПК України до дня початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви.

Аналізуючи зміст цієї норми, єдиною підставою для видачі судом дублікату виконавчого листа - є його втрата.

Дублікат - це документ, що видається замість втраченого оригіналу та має силу первісного документу. Оригінал виконавчого листа вважається втраченим, коли його загублено, украдено, знищено або істотно пошкоджено, що унеможливлює його виконання.

Дублікат виконавчого листа видається на підставі матеріалів справи та судового рішення, за яким був виданий втрачений виконавчий лист.

При вирішенні питання про видачу дубліката виконавчого листа у зв`язку з його втратою заявник повинен повідомити суду обставини, за яких виконавчий лист було втрачено, подавши відповідні докази.

Із заявою про видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу можна звернутися лише в межах строків пред`явлення їх до виконання. У разі пропуску такого строку одночасно із заявою про видачу дубліката слід подати і заяву про поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Згідно ст. 433 ЦПК України у разі пропуску строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено. Заява розглядається в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про поновлення пропущеного строку. Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк.

Зі змісту вищезазначених норм законодавства вбачається, що дублікат виконавчого листа може видаватись у випадках втрати його оригіналу та в межах строку пред`явлення його до виконання.

Таким чином, під час розгляду заяви про видачу дубліката виконавчого листа суд повинен належним чином перевірити, чи дійсно виконавчий лист втрачено. Оригінал виконавчого листа вважається втраченим, коли його загублено, украдено, знищено або істотно пошкоджено, що унеможливлює його виконання.

Видача дубліката виконавчого листа взаємопов`язана із визначеним Законом України «Про виконавче провадження» строком для пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Строк звернення до суду з заявою про видачу дубліката виконавчого листа спливає з строком для пред`явлення виконавчого листа до виконання. Від вирішення питання про поновлення строку залежить вирішення питання про видачу дубліката виконавчого листа. В разі визнання неповажними причин пропуску строку пред`явлення виконавчого листа до виконання стягувачем і відмови у поновленні пропущеного строку, суд відповідно відмовляє у видачі дубліката виконавчого листа.

Строк пред`явлення виконавчого документа до виконання є одним із видів процесуальних строків, які передбачені ст.120 ЦПК України.

Згідно ст.127 ЦПК України суд поновлює або продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин.

Суд при вирішенні питання про поновлення строку для пред`явлення до виконання виконавчого документа повинен з`ясувати питання щодо причин пропуску цього строку та залежно від характеру цих причин зробити висновок про їх поважність чи неповажність, а відтак дійти висновку про наявність чи відсутність підстав для поновлення строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Поважними можуть бути визнані лише ті причини, що виникли внаслідок обставин, об`єктивно незалежних від волі зацікавленої особи, які безпосередньо унеможливлювали або ускладнювали можливість вчинення процесуальних дій у визначений законом або судом строк.

Окрім того, частиною 1 ст. 433 ЦПК України передбачено, що у разі пропуску строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

Отже, законодавством визначено дві окремі процесуальні дії, такі як отримання дубліката виконавчого документа та поновлення строків пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Як слідує із заяви ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» про видачу дубліката виконавчого документа, жодних поважних причин пропуску такого строку заявником не зазначено. Заявником не надано жодних доказів, які б підтверджували повторне направлення виконавчого листа до Сторожинецького районного відділу державної виконавчої служби та не перебування виконавчого листа на виконанні в органах ВДВС.

Відповідно до ч 1 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону, за заявою стягувача про примусове виконання рішення.

Водночас, ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» зобов`язана забезпечити належну організацію роботи, у тому числі і щодо контролю за судовими та виконавчими документами під час їх виконання в органах ДВС.

Доказів, які б свідчили про добросовісну реалізацію стягувачем своїх процесуальних прав та належне виконання процесуальних обов`язків, зокрема вчинення усіх можливих та залежних від нього дій, спрямованих на своєчасний контроль за виконанням судового рішення, заявник не надав.

Отже, суд приходить до висновку, що за відсутністю підстав для поновлення строку для пред`явлення виконавчого листа до виконання, відсутні й підстави для задоволення заяви в частині видачі дубліката виконавчого документа.

На підставі викладеного, ст.ст. 353, 354, 433,п. 17.4 розділу ХІІІ Перехідних положень ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні заяви представника ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» про видачу дублікату виконавчого листата - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, може подати апеляційну скаргу протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя Сторожинецького районного суду: Антоніна ПТАШНИК

Дата ухвалення рішення06.06.2023
Оприлюднено12.06.2023

Судовий реєстр по справі —1-242/11

Ухвала від 17.08.2023

Кримінальне

Сторожинецький районний суд Чернівецької області

Пташник А. М.

Ухвала від 06.06.2023

Кримінальне

Сторожинецький районний суд Чернівецької області

Пташник А. М.

Постанова від 07.02.2011

Кримінальне

Тячівський районний суд Закарпатської області

Чопик В. В.

Вирок від 29.05.2011

Кримінальне

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Рогожина А. В.

Вирок від 06.09.2011

Кримінальне

Старобільський районний суд Луганської області

Пелих О. О.

Постанова від 15.04.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Рівненської області

Збитковська Т.І. Т. І.

Постанова від 10.05.2011

Кримінальне

Краснолиманський міський суд Донецької області

Мороз Л. І.

Постанова від 06.11.2011

Кримінальне

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області

Бондарьова Г. М.

Вирок від 13.11.2011

Кримінальне

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області

Бондарьова Г. М.

Постанова від 01.02.2011

Кримінальне

Заводський районний суд м. Миколаєва

Притуляк І. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні