ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКО Ї ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

УХВАЛА

"13" квітня 2011 р. Справа № 12/190-10-5350

За позовом: приватно го підприємства торгової фір ми "Ольга і Ко"

до відповідач: акцонерн ого товариства закритого тип у "Експерементальний спортив но-авіаційний центр "Норманд ія"

За участю третіх осіб, які н е заявляють самостійних вимо г на предмет спору на стороні позивача: 1. Одеської міської ради

2. Виконавч ого комітету Одеської місько ї ради

3. Управлін ня земельних ресурсів Одеськ ої міської ради

4. ОСОБА_2

5. ОСОБА_3

6. ОСОБА_4

7. ОСОБА_5

8. ОСОБА_6

9. ОСОБА_7

10. Приватн ого підприємства „Укргеокон салтінг”

про встановлення поряд ку користування земельною ді лянкою.

Головуючий суддя Цісельс ький О.В.

Судді: Пан ченко О.Л.

Аленін О.Ю .

Представники:

від позивача: Оносовс ький Д.О. - довіреність від 23.07.2010р.;

від відповідача: Врон ський С.В. - довіреність ві д 20.09.2010р.;

від третьої особи 1: Модж ук І.О. - довіреність від 16.12.2 010р.;

від третьої особи 2: Мод жук І.О. - довіреність від 16. 12.2010р.;

від третьої особи 3: не з' явився;

від третьої особи 4: не з' явився;

від третьої особи 5: не з' явився;

від третьої особи 6: не з' явився;

від третьої особи 7: не з' явився;

від третьої особи 8: не з' явився;

від третьої особи 9: не з' явився;

від третьої особи 10: не з' явився;

Суть спору: про встан овлення порядку користуванн я земельною ділянкою.

22.03.2011р. суд отримав від ОСО БА_11 заяву про залучення йог о в якості третьої особи, яка н е заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні в ідповідача.

Відповідно до ч. І ст. 27 ГПК У країни, треті особи, які не зая вляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступи ти у справу на стороні позива ча або відповідача до прийня ття рішення господарським су дом, якщо рішення з господарс ького спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо од нієї з сторін. Їх може бути зал учено до участі у справі тако ж за клопотанням сторін, прок урора або з ініціативи госпо дарського суду.

Підсумовуючи зазначене, с уд з метою повного та всебічн ого розгляду справи вважає з а доцільне залучити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору на стороні відповіда ча ОСОБА_11 відповідно до ч . 1 ст. 27 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 27, 86 Господ арського процесуального код ексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

Залучити в якості тре тьої особи, яка не заявляє сам остійних вимог на предмет сп ору, на стороні відповідача - ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1).

Головуючий суддя Цісел ьський О.В.

Судді: Па нченко О.Л.

Аленін О.Ю.

Суддя Цісельський О.В.

Дата ухвалення рішення 13.04.2011
Оприлюднено 27.04.2011

Судовий реєстр по справі 12/190-10-5350

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.10.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 22.08.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.07.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.03.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.01.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.12.2010 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/190-10-5350

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону