ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

УХВАЛА

про відкладення розгляду с прави

"20" травня 2011 р. Справа № 12/190-10-5350

За позовом: приватного підприємства торгової фірми "Ольга і Ко";

до відповідачів: 1. акц онерного товариства закрито го типу "Експерементальний с портивно-авіаційний центр "Н ормандія";

2. Одеської міської ради;

За участю третіх осіб, як і не заявляють самостійних в имог на предмет спору на стор оні позивача: 1. Викона вчого комітету Одеської місь кої ради;

2. Управлін ня земельних ресурсів Одеськ ої міської ради;

3. ОСОБА_2 ;

4. ОСОБА_3 ;

5. ОСОБА_4 ;

6. ОСОБА_5 ;

7. ОСОБА_6;

8. ОСОБА_7 ;

9. Пр иватного підприємства „Укрг еоконсалтінг”;

За участю третьої особи, як а не заявляє самостійних вим ог на предмет спору на сторон і відповідача: ОСОБА_8;

про встановлення поряд ку користування земельною ді лянкою.

Головуючий суддя Цісельський О.В.

Судді: Панченко О .Л.

Аленін О.Ю.

Представники:

від позивача: ОСОБА_9 - довіреність від 23.07.2010р.;

від відповідача 1: ОС ОБА_10 - довіреність від 20.09.2010р .;

від відповідача 2: не з' явився;

від третьої особи 1: не з' яв ився;

від третьої особи 2: ОСО БА_11 - довіреність від 18.01.2011р. ;

від третьої особи 3: ОСОБА_ 9 - довіреність від 27.11.2009р.;

від третьої особи 4: ОСОБА_ 9 - довіреність від 25.11.2009р.;

від третьої особи 5: ОСОБА_ 9 - довіреність від 25.11.2009р.;

від третьої особи 6: ОСОБА_ 9 - довіреність від 25.11.2009р.;

від третьої особи 7: ОСОБА_ 9 - довіреність від 26.11.2009р.;

від третьої особи 8: ОСОБА_ 9 - довіреність від 25.11.2009р.;

від третьої особи 9: не з' яв ився;

від третьої особи відповід ача: не з' явився.

Суть спору: про встан овлення порядку користуванн я земельною ділянкою.

У зв' язку з неявкою в суд ове засідання представників сторін та необхідністю витр ебування додаткових доказів , розгляд справи слід відклас ти.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господ арського процесуального код ексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкла сти на "08" червня 2011 р. о 11:00 год. Зас ідання відбудеться у приміще нні господарського суду Одес ької області за адресою: м. Оде са, пр-т. Шевченка, 29, в залі № 7.

2. Зобов' язати сторони:

Відповідача (ОМР): надати відзив стосовно суті спору в порядку ст.59 ГПК.

Третіх осіб: надати пись мові пояснення стосовно суті спору.

Матеріали, витребуван і ухвалою суду, надати до канц елярії суду за 3 робочих дні до дня розгляду справи.

Явка представників сто рін обов'язкова.

Головуючий суддя Цісельський О.В.

Судді: Панченк о О.Л.

Аленін О.Ю .

Суддя Ціс ельський О.В.

Дата ухвалення рішення 20.05.2011
Оприлюднено 01.06.2011

Судовий реєстр по справі 12/190-10-5350

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.10.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 22.08.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.07.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.03.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.01.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/190-10-5350

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону