ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКО Ї ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

УХВАЛА

"29" червня 2011 р. Справа №12/190-10-5350

За позовом: приватно го підприємства торгової фір ми "Ольга і Ко";

до відповідачів: 1. акц онерного товариства закрито го типу "Експерементальний с портивно-авіаційний центр "Н ормандія";

2. Одеськ ої міської ради;

За участю третіх осіб, як і не заявляють самостійних в имог на предмет спору на стор оні позивача: 1. Викона вчого комітету Одеської місь кої ради;

2. Управлін ня земельних ресурсів Одеськ ої міської ради;

3. ОСОБА_2 ;

4. ОСОБА_3 ;

5. ОСОБА_4 ;

6. ОСОБА_5 ;

7. ОСОБА_6;

8. ОСОБА_7 ;

9. Приватно го підприємства „Укргеоконс алтінг”;

За участю третьої особи, як а не заявляє самостійних вим ог на предмет спору на сторон і відповідача: ОСОБА_8;

про встановлення поряд ку користування земельною ді лянкою.

Головуючий суддя Цісельський О.В.

Судді: Панченко О .Л.

Аленін О.Ю.

Представники:

від позивача: не з' явив ся;

від відповідача 1: ОСОБ А_9 - довіреність від 20.09.2010р.;

від відповідача 2: ОСОБ А_10 - довіреність від 16.12.2010р.;

від третьої особи 1: ОСО БА_10 - довіреність від 16.12.2010р. ;

від третьої особи 2: не з' явився;

від третьої особи 3: не з' явився;

від третьої особи 4: не з' явився;

від третьої особи 5: не з' явився;

від третьої особи 6: не з' явився;

від третьої особи 7: не з' явився;

від третьої особи 8: не з' явився;

від третьої особи 9: не з' явився;

від третьої особи відповід ача: ОСОБА_11 - довірені сть від 02.12.2010р.

Суть спору: про вст ановлення порядку користува ння земельною ділянкою.

Строк розгляду справи за кінчується 29.06.2011р.

В судовому засіданні 29.06.2011р. с уд отримав від представника відповідача2 клопотання про продовження строку розгляду справи.

Розглянувши клопотання пр едставника відповідача 2 про продовження строку розгляду справи, суд вважає можливим й ого задоволення, оскільки це не порушує прав сторін та інш их осіб і направлено на забез печення повного, всебічного та об' єктивного розгляду сп рави.

У зв' язку з неявкою в судов е засідання представників ст орін, розгляд справи слід від класти.

Керуючись ст.ст. 69,77, 86 Госпо дарського процесуального ко дексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк розг ляду справи № 12/190-10-5350 до 14.07.2011р

2. Розгляд справи відкла сти на "13" липня 2011 р. о 11:45 год. Засі дання відбудеться у приміщен ні господарського суду Одесь кої області за адресою: м. Одес а, пр-т. Шевченка, 29, в залі № 7.

Явка представників сто рін обов'язкова.

Суддя Ц ісельський О.В.

Судді:

Панченко О.Л.

Аленін О.Ю.

Дата ухвалення рішення 29.06.2011
Оприлюднено 05.07.2011

Судовий реєстр по справі 12/190-10-5350

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.10.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 22.08.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.07.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.03.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/190-10-5350

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону