Ухвала
від 21.08.2012 по справі 9/184
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32


УХВАЛА

21.08.12 Справа № 9/184.

Суддя Секірський А.В., розглянувши заяву ТОВ «Інтерхім-БТВ»без номеру та дати про заміну сторони у виконавчому провадженні по справі за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Інтерхім -БТВ", м. Київ

до Державного підприємства «Ровенькиантрацит», м. Ровеньки Луганської області

про стягнення 168 516 грн. 94 коп.

в присутності представників сторін:від позивача - Демченко Л.М., довіреність №02/69 від 15.01.2012;

від відповідача - Шевченко І.В. , довіреність № 1-3/3д-40 від 05.04.2012;

від ТОВ "ДТЕК "Ровенькиантрацит" - Шевченко І.В. , довіреність № 1-3/3д-36 від 05.04.2012;

від ВДВС Ровеньківського МУЮ - не прибув,

в с т а н о в и в :

Рішенням господарського суду Луганської області від 14.10.2008 у справі №9/184 позов задоволений повністю, стягнуто з відповідача на користь позивача суму боргу за отриману продукцію з урахуванням інфляції в розмірі 154940,04 грн., неустойку за прострочення оплати продукції в сумі 10056,96 грн. та 3% річних в сумі 3519,94 грн., всього -168 516,94 грн., крім того, витрати зі сплати держмита у розмірі 1 685,17 грн. та інформаційно-технічні витрати -118,00 грн.

На виконання рішення по справі №9/184 видано наказ від 27.10.2008.

09.12.2008 Відділом державної виконавчої служби Ровеньківського міського управління юстиції відкрито виконавче провадження з виконання вказаного наказу господарського суду (постанова ВП № 29519773).

25.06.2012 на адресу господарського суду Луганської області надійшла заява ТОВ «Інтерхім-БТВ»без номеру та дати з вимогою про заміну сторони у виконавчому провадженні №29519773, а саме: боржника -Державне підприємство «Ровенькиантрацит»на Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Ровенькиантрацит».

Відзивами ДП "Ровенькиантрацит" та ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" зазначають, що згідно з передавальним актом №3/РА дебіторську та кредиторську заборгованості, яка сформувалась у ДП «Ровенькиантрацит»перед ТОВ «Інтерхім-БТВ»станом на 01.12.2011 у сумі 125 712,00 грн. передано ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит».

Розглянувши заяву про заміну сторони у виконавчому провадженні, надані документи, вислухавши представників сторін, суд вважає заяву такою, що підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (концесієдавець) та ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" (концесіонер) було укладено концесійний договір від 01.12.2011.

Відповідно до п.1 вказаного договору Концесієдавець надає Концесіонеру на платній та строковій основі право на управління (експлуатацію) цілісним майновим комплексом ДП "Ровенькиантрацит", та на добудову об'єктів незавершеного будівництва у складі цілісного майнового комплексу підприємства на умовах взяття Концесіонером на себе зобов'язання щодо використання цілісного майнового комплексу підприємства та об'єктів незавершеного будівництва у складі цілісного майнового комплексу підприємства, для комплексного забезпечення задоволення громадських потреб.

Відповідно до п.2 Концесійного договору цілісним майновим комплексом підприємства є майно, що складається з державного майна, яким підприємство наділене на праві господарського відання, а також державного майна, яке придбане підприємством станом на 30.04.2011р., дату інвентаризації майна підприємства, у власність при здійсненні господарської діяльності на базі майна, попередньо отриманого у господарське відання (основні засоби, у тому числі незавершене будівництво, нематеріальні активи), та яке відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватись в концесію»від 11.12.1999 №2293 забезпечує комплексне надання послуг у сферах господарської діяльності: пошук, розвідка, видобування корисних копалин, надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері, використання об'єктів соціально-культурного призначення.

У п.33.4 Концесійного договору визначено, що Концесієдавець не пізніше трьох днів з моменту надання підприємством належним чином оформлених передавальних актів готує на підставі цих передавальних актів зведений акт приймання-передачі майна у складі об'єкта концесії, майна, яке передається Концесіонеру за цим договором на відповідальне зберігання, утримання під час концесії відповідно до п.3 цього договору, а також майнових та немайнових прав та обов'язків, між Концесієдавцем та Концесіонером, підписаний зі свого боку, надає його на підписання Концесіонеру.

На підставі п. 33.7. Концесійного договору Концесіонер набуває право на майно, майнові та немайнові права та обов'язки, визначені у передавальних актах, передбачених у п.п.33.1 цього пункту договору, з дати підписання Концесієдавцем та Концесіонером Зведеного Акта приймання-передачі майна.

Пунктом 33.8. Концесійного договору передбачено, що Концесіонер є правонаступником підприємства за майновими та немайновими правами та обов'язками, які сформувалися у підприємства станом на дату укладення між сторонами Договору та передані Концесіонеру за зведеним актом приймання-передачі майна, передбаченим п.33.4 цього пункту договору, з моменту його укладення між сторонами.

До матеріалів справи відповідачем надано зведений акт приймання-передачі майна підписаний Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" відповідно до п.33.4 концесійного договору від 01.12.2011.

Крім цього, відповідачем надано підписаний між ДП "Ровенькиантрацит" та ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" передавальний акт № 3/РА від 01.12.2011, відповідно до якого дебіторська та кредиторська заборгованість, яка сформувалася у ДП "Ровенькиантрацит" станом на 01.12.2011 передається Концесіонеру відповідно до концесійного договору від 01.12.2011, укладеного між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит". Згідно даних цього акту, ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" передано лише частину кредиторської заборгованості Державного підприємства "Ровенькиантрацит" перед ТОВ «Інтерхім-БТВ» в сумі 125 712 грн. 00 коп., в той час, як за рішенням суду від 14.10.2008 по справі №9/184 з відповідача було стягнуто 170 320 грн. 11 коп.

Згідно з ч. 1 ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Аналогічна за змістом норма закріплена і у ч. 5 ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження", згідно до якої у разі вибуття однієї з сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на обґрунтування своїх вимог або заперечень.

В даному випадку, позивачем не надано до суду доказів, що підтверджують факт правонаступництва ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" в частині заборгованості, стягнутої за рішенням господарського суду Луганської області від 14.10.2008 по справі №9/184 в повному обсязі, а саме в сумі 170 320 грн. 11 коп.

З огляду на вищенаведене, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерхім-БТВ»про заміну сторони у виконавчому провадженні, слід задовольнити частково.

Керуючись ч. 5 ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження", ст. ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

у х в а л и в :

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерхім-БТВ»б/н б/д про заміну сторони у виконавчому провадженні задовольнити частково.

2. Замінити боржника у виконавчому провадженні - Державне підприємство «Ровенькиантрацит», 94700, м. Ровеньки Луганської області, вул. Комуністична, 6, код ЕДРПОУ 32320704, на його правонаступника -Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Ровенькиантрацит», 94700, м. Ровеньки Луганської області, вул. Леніна, 82, код ЕДРПОУ 37713861, в частині кредиторської заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтерхім-БТВ» в сумі 125 712 грн. 00 коп. (сто двадцять п'ять тисяч сімсот дванадцять гривень 00 копійок).

3. Вважати боржником у виконавчому провадженні - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Ровенькиантрацит», 94700, м. Ровеньки Луганської області, вул. Леніна, 82, код ЕДРПОУ 37713861, в частині кредиторської заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтерхім-БТВ»в сумі 125 712 грн. 00 коп. (сто двадцять п'ять тисяч сімсот дванадцять гривень 00 копійок).

4. В решті вимог заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерхім-БТВ»про заміну сторони у виконавчому провадженні -Державне підприємство «Ровенькиантрацит»його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Ровенькиантрацит», залишити без задоволення.

5. Виконання наказу від 27.10.2008 №9/184 здійснювати з урахуванням даної ухвали.

Суддя А.В. Секірський

Дата ухвалення рішення21.08.2012
Оприлюднено27.08.2012
Номер документу25710089
СудочинствоГосподарське
Сутьстягнення 168 516 грн. 94 коп. в присутності представників сторін:від позивача - Демченко Л.М., довіреність №02/69 від 15.01.2012; від відповідача - Шевченко І.В. , довіреність № 1-3/3д-40 від 05.04.2012; від ТОВ "ДТЕК "Ровенькиантрацит" - Шевченко І.В. , довіреність № 1-3/3д-36 від 05.04.2012; від ВДВС Ровеньківського МУЮ - не прибув

Судовий реєстр по справі —9/184

Ухвала від 11.05.2017

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 11.05.2017

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 21.11.2011

Адміністративне

Вінницький апеляційний адміністративний суд

Біла Л.М.

Ухвала від 21.11.2011

Адміністративне

Вінницький апеляційний адміністративний суд

Біла Л.М.

Ухвала від 03.12.2014

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Костенко М.І.

Ухвала від 04.03.2014

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондаренко Г.П.

Ухвала від 10.12.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 27.11.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 21.08.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 07.08.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні