ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_____________________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2014 р.Справа № 916/3640/13 Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Разюк Г.П.,

суддів: Гладишевої Т.Я., Петрова М.С.

(склад суду змінено згідно із розпорядженням голови Одеського апеляційного господарського суду № 167 від 08.02.14р.)

при секретарі судового засідання Полінецькій В.С.

за участю представників сторін:

від позивача - Латія Б.В., довіреність № 006-ТРК-012, дата видачі : 09.01.14;

від відповідача - Черкеса В.О., довіреність № б/н, дата видачі : 22.01.14;

Богаченка П.П., довіреність № б/н, дата видачі : 22.01.14;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія „АЛЬФА", м.Одеса

на ухвалу господарського суду Одеської області від 15.01.2014 року

про вжиття заходів забезпечення позову

по справі № 916/3640/13

за позовом Приватного акціонерного товариства „Лекс Холдинг", м.Київ

до скаржника

про стягнення 817143, 75 грн.,

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2013 р. Приватне акціонерне товариство (далі по тексту - ПрАТ) „Лекс Холдинг" звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю ( далі- ТОВ ) Компанії „АЛЬФА" про стягнення 817 143,75 грн. штрафних санкцій

Одночасно з подачею позову ПрАТ „Лекс Холдинг" подало до суду заяву про вжиття заходів забезпечення позову, мотивуючи її тим, що позивач неодноразово надавав поступки для належного виконання відповідачем своїх грошових зобов'язань перед ним, проте ТОВ Компанія „АЛЬФА" ухилялась від сплати обов'язкових платежів за договорами. Позивач вважає, що дії відповідача свідчать про недобросовісне ведення господарської діяльності та породжує обгрунтоване припущення, що за час вирішення господарського спору між сторонами, ТОВ Компанія „АЛЬФА" має змогу приховати свої активи та грошові кошти для того, щоб унеможливити виконання судового рішення.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.01.2014 року ( суддя Зайцев Ю.О. ) з метою недопущення ускладнення та неможливості виконання рішення господарського суду було вжито заходи по забезпеченню позову шляхом накладання арешту на банківські рахунки ТОВ Компанія „АЛЬФА" у розмірі 817 143,75 грн.

Не погоджуючись з означеною ухвалою господарського суду, ТОВ Компанія „АЛЬФА" звернулась до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду від 15.01.2014 р. у справі № 916/3640/13.

Зокрема, скаржник зазначає, що оскаржена ухвала господарського суду Одеської області від 15.01.2014 р. є необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню, оскільки доводи позивача, що ТОВ Компанія „АЛЬФА" нібито має недобросовісну практику ведення господарської діяльності не підтверджені документально. Більш того, скаржник вважає, що судом не враховано, що згідно угоди № 07/12 від 07.12.2013 р. заборгованість є взаємною і ПрАТ „Лекс Холдинг" має заборгованість перед відповідачем у сумі 149 405,62грн.. Крім того, заяву про вжиття заходів судом розглянуто без призначення судового засідання, що скаржник вважає процесуальним порушенням.

Дослідивши матеріали справи, апеляційну скаргу та заслухавши у судовому засіданні пояснення представників сторін, проаналізувавши на підставі наявних матеріалів правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, судова колегія дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги, виходячи з наступного.

Відповідно до 66 ГПК України, господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Забезпечення позову застосовується судом як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи, на захист яких подано позов. Майнові права - суб'єктивні права учасників правовідносин, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також із матеріальними (майновими) вимогами, що виникають між учасниками цивільного обігу з приводу розподілу цього майна та обміну (товарами, послугами, виконаними роботами, грошима, цінними паперами тощо).

Як вбачається з матеріалів справи, 31.01.2006р. між ПП "Ратьє" та ТОВ Компанія „АЛЬФА" було укладено договір суборенди приміщення № Е2/К-7.

У відповідності до п. 1.1. ПП "Ратьє" (орендатор) зобов'язується передати ТОВ Компанія „АЛЬФА" (суборендар) дане приміщення, яке знаходиться у Торгівельно-розважальному центру "Караван" за адресою: 04074, м. Київ, вул. Лугова 12, а суборендар зобов`язується прийняти, оплатити користування і повернути приміщення орендарю на умовах визначених договором.

П. 2.3. визначено, що площа об'єкту суборенди складає 3518,35 м. кв..

01.04.2006 р. між ПП "Ратьє", ПП "Сімер" і ТОВ Компанія „АЛЬФА" було укладено угоду про передання прав і обов'язків за договором № Е2/К-7 від 31.01.2006р. У відповідності до даної угоди ПП "Ратьє" передало ПП "Сімер" всі права і обов'язки стосовно ТОВ Компанія „АЛЬФА", за договором суборенди №Е2/К-7 від 31.01.2006 р., в межах що існували станом на 31.01.2006 р..

06.12.2013р. між ПП "Сімер" і ПрАТ „Лекс Холдинг", за участю ТОВ Компанія „АЛЬФА" було укладено договір № 06/12 про відступлення права вимоги.

У відповідності до п. 1.1 в порядку та на умовах, визначених договором, первинний кредитор відступає Новому кредиторові, а новий кредитор набуває права вимагати від боржника оплати штрафів та пені за порушення умов договору суборенди № Е2/К-7 від 31.01.2006р., а також виконання грошових зобов'язань з оплати платежів за договором суборенди № Е2/К-7 від 31.01.2006 р..

П. 1.2. передбачено, що до ПрАТ „Лекс Холдинг" перейшло право вимоги з ТОВ Компанія „АЛЬФА" оплати заборгованості у загальній сумі 169 594,38 грн. з яких: 63 411,21 грн. - заборгованість з оплати Експлуатаційних витрат; 106 183,17 грн. - заборгованість з відшкодування вартості використаної енергії, а також витрат на утримання електромереж.

Оскільки відповідачем умови договору суборенди належним чином не виконувалися, позивач заявив до стягнення штрафні санкції, що встановлені п.22.2 договору №Е2/к-7 від 31.01.06р..

У пункті 3 Постанови "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" пленуму 26.12.2011 р. № 16 ВГСУ визначено, що умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

На думку колегії, сам факт неналежного виконання умов договору відповідачем в сукупності з значним розміром штрафних санкцій є достатньою підставою для вжиття заходів забезпечення позову.

У відповідності до п.п. 7.1. Постанови пленуму 26.12.2011 р. № 16 ВГСУ "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" господарський суд вправі накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках у банківських або в інших кредитно-фінансових установах, у межах розміру сум позовних вимог та можливих судових витрат.

Оскільки місцевим господарським судом заява про вжиття заходів забезпечення позову була задоволена виключно в межах суми, що заявлена до стягнення, колегія вважає відповідну ухвалу суду законною.

Щодо доводів скаржника стосовно процесуальних порушень, то колегія вважає їх безпідставними, з огляду на те, що розгляд заяв про вжитя заходів забезпечення позову відповідно до ст.ст. 66-68 ГПК України не вимагає проведення судового засідання.

За таких обставин, застосовуючи заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду Одеської області від 15.01.2014 року у справі № 916/3640/13 у вигляді накладання арешту на банківські рахунки ТОВ Компанія „АЛЬФА у розмірі 817 143,75 грн. місцевий господарський суд діяв у відповідності до приписів ст.ст. 66, 67 ГПК України, колегія суддів цілком погоджується з висновком господарського суду першої інстанції про вмотивованість підстав для накладання арешту на банківські рахунки ТОВ Компанія „АЛЬФА" та вважає оскаржену ухвалу такою, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Згідно із ст.49 ГПК України витрати скаржника по сплаті судового збору за розгляд апеляційної скарги не відшкодовуються.

Керуючись ст.ст. 66,99, 101-106 ГПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА :

Ухвалу господарського суду Одеської області від 15.01.2014 р. про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 916/3640/13 залишити без змін, а апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія „АЛЬФА"- без задоволення.

Постанова в порядку ст. 105 ГПК України набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку.

Повний текст постанови складено 13.02.2014 р..

Головуючий суддя Г.П. Разюк

Суддя Т.Я. Гладишева

Суддя М.С. Петров

Дата ухвалення рішення 11.02.2014
Оприлюднено 18.02.2014

Судовий реєстр по справі 916/3640/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.12.2014 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 22.12.2014 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.12.2014 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.11.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.11.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 01.10.2014 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 01.08.2014 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 10.06.2014 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.04.2014 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 08.04.2014 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 11.02.2014 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.02.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.01.2014 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/3640/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону