ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

№ 1-393/09

                                                    

                                      № 1-393/09

                                               

ПОСТАНОВА

                                         

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

13

серпня 2009 р.                    

Голосіївський районний суд м. Києва

 

в

складі : головуючого - судді    Рибака

І.О.

при

секретарі                               

Скопець Л.В.

з

участю прокурора                     

Кулеби М.В.

адвоката                                         Вакуленко Є.В.

розглянувши

у відкритому судовому засіданні в м. Києві 

справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця м. Кіровгорад, громадянина України,

українця, освіта вища,  одруженого,

працюючого експертом ТОВ «Експерт-Альянс», 

проживаючого за адресою: м. АДРЕСА_1, раніше не судимого,

  у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.

367 КК України, -

 

                                              в

с т а н о в и в:

Підсудний  ОСОБА_1. обвинувачується в тому, що він,

будучи з 12.08.2002 року по 30.08.2007 року службовою особою суб'єкта

підприємницької діяльності, а саме директором товариства з обмеженою

відповідальністю «Данко і К» (код ЄДРПОУ 24579815), що з 28.11.1996 року

зареєстроване Голосіївською районною у м. Києва державною адміністрацією за №

НОМЕР_1 за юридичною адресою: м. АДРЕСА_2 та з 10.12.1996 року перебуває на

податковому обліку в ДПІ Голосіївського району м. Києва в силу покладених на

нього і виконуваних ним організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських

функцій, як службової особи, що здійснює господарську діяльність згідно діючого

законодавства України, будучи зобов'язаним вірно та своєчасно сплачувати

податки та несучи за це відповідальність, протягом 4 кварталу 2006 року,

першого та другого кварталів 2007 року скоїв службову недбалість, що призвело

до не сплати податку на прибуток на загальну суму 406558 грн. та за період

жовтень 2006 року по травень 2007 року податку на додану вартість на загальну

суму 2399881 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів на загальну

суму 2806439 грн., що є тяжкими наслідками за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1, призначений з 12.08.2002 року

на посаду директора ТОВ «Данко і К» (код ЄДРПОУ 24579815), відповідно до

протоколу зборів засновників товариства № 3, в повноваження якого входило

здійснення функцій пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та

адміністративно-господарських обов'язків, будучи службовою особою суб'єкту

підприємницької діяльності, на яку згідно до пункту 10.2, 10.6 Статуту

товариства покладено відповідальність за ведення бухгалтерського, оперативного

обліку та звітності, організація обігу документів, повинен був керуватись

відповідними нормами діючого законодавства України, а саме: Згідно ст. 67

Конституції України - обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і

розмірах, встановлених законом;

Згідно ст. 11 Закону України "Про

систему оподаткування" № 77/97-ВР від 18.02.97 р. - відповідальність за

правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових

платежів) та додержання законів про оподаткування;

Згідно п. 20.1 ст. 20 Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств" № 334/94-ВР від 28.12.1994

року зі змінами та доповненнями - відповідальність за правильність нарахування,

своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства;

Згідно п.п 4.1.4, п. 4.1, ст. 4 Закону

України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед

бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181 -III від 21.12.2000 року

із змінами та доповненнями;

Згідно п. 10.1 ст. 10 Закону України

"Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. за № 168/97-ВР -

відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення контролю

за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських

операцій, складанням і поданням у встановлені терміни бухгалтерської звітності;

Згідно п. З ст. 8 Закону України "Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV (в

редакції від 16.07.1999р.) - обов'язок створити необхідні умови  для  

правильного   ведення   бухгалтерського   обліку,  

забезпечити   неухильне виконання

всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського

обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та

подання до обліку первинних документів, а також відповідальність за організацію

бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх

господарських операцій у первинних документах.

В порушення цих норм

чинного законодавства, ОСОБА_1., будучи службовою особою суб'єкту

підприємницької діяльності - директором ТОВ «Данко і К» (код ЄДРПОУ 24579815),

неналежним чином виконуючи свої обов'язки через несумлінне ставлення до них,

усвідомлюючи покладену на нього відповідальність за правильність обчислення,

своєчасність сплати податку на прибуток товариства та податку на додану

вартість, які входять до системи оподаткування, передбачаючи суспільно

небезпечні наслідки у вигляді несплати до бюджету податків, недбало поставився

до своїх службових обов'язків, що призвело до не сплати податку на прибуток на

суму 406 558,00 грн. та податку на додану вартість на суму 2399881 грн.

Так, ОСОБА_1., знаходячись в м. Києві та

здійснюючи, як службова особа-директор ТОВ "Данко і К"

фінансово-господарську діяльність пов'язану з проведенням товариством монтажних

робіт, не проконтролював, що протягом четвертого кварталу 2006 року на рахунок

товариства №  НОМЕР_3 в АКБ "Форум

" (МФО 322948) надійшли безготівкові грошові кошти, в якості оплати за

виконані монтажні роботи та ці операції в повному обсязі відображені в

бухгалтерському обліку ТОВ «Данко і К» та підтверджуються бухгалтерськими

проводками Дт 311 Кд 361, неналежним чином виконуючи свої обов'язки, в

порушення п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку

підприємств» № 283/97-ВР  від 22.05.1997

року зі змінами та доповненнями не включив до складу валового доходу ТОВ «Данко

і К» за четвертий квартал 2006 року грошові кошти в сумі 1 243 473,00 грн., одержані

від наступних підприємств: від КП ?итлосервіс "Куренівка" код

33597216 у сумі 290 726,33 грн.; від КП Житлосервіс'Тіриозерне" код

33597153 у сумі 226 219,00 грн.; від ЖБК ?болонь-11" код 22885358 у сумі 8

311,66 грн.; від ЖБК ?нання" код 22882979 у сумі 76 625,00 грн.; від ЖБК

?кадемічний-3" код 22885401 у сумі 91 315,83 грн., від КП УЖГ

?итлорембудсервіс" Деснянського району код 31776030 у сумі 63 775,83 грн.;

від ЖБК ?омобудівник -5" код 22885312 у сумі 106 980,00 грн.; від ЗАТ

?артель" код 31201893 у сумі 419,08 грн.; від ТОВ ?ріакс" код

30472862 у сумі 11 734,44 грн.; від ТОВ?ІАНІТ" код 32341478 у сумі 6

312,50 грн.; від ТОВ ?лбіз-Тур" код 23741006 у сумі 2906,16 грн.; від ТОВ

?ус-Інн" код 33947670 у сумі 10 898,01 грн.; від ТОВ ?нікод-Олавтекс"

код 16302393 у сумі 10 814,97 грн.; від ПП ?фа Нова" код 32297309 у сумі 3

789,61 грн.; від ТОВ ?ішер Україна" код 33602126 у сумі 12 133,55 грн.;

від СП ?ойек-Львів" код 19372017 у сумі 6 492,68 грн.; від ТОВ

?ерком" код 32387046 у сумі 5 050,00 грн.; від ТОВ ?вінг-Свіг" код

22887133 у сумі 4 190,87 грн.; від ТОВ ?ґрус" код 30217787 у сумі 2 685,00

грн.; від ДП ?портсистемс" код 25383829 у сумі 6 639,00 грн.; від ПП

?стра-Ламбер-Україна" код 33753146 у сумі 4 920,00 грн.; від ДП

?еммерс-УД" код 32063763 у сумі 6 148,46 грн.; від ПП ?іра-1" код

25335055 у сумі 34 482,12 грн.; від ТОВ ?країнська аграрна лізингова

компанія" код 31245438 у сумі 10 602,92 грн.; від ПП ?ор-Саж" код

32240273 у сумі 921,99 грн.; від ТОВ ?олдентрейд" код 33745423 у сумі 3

017,43 грн.; від ТОВ ?лбест Груп" код 33547867 у сумі 1 068,92 грн.; від

ТОВ ?рго ЛТД" код 31765584 у сумі 25 776,44 грн.; від СПД ОСОБА_5"

код НОМЕР_5 у сумі  3179,98 грн.; від ТОВ

?ВФ"Аквамарин" код 32740314 у сумі 3 771,78 грн.; від ТОВ

?оллюкс" код 32907019  у сумі 5

050,00  грн.; від ТОВ ?екламне агентство

?ентр"

код 34354981   у сумі 925,83   грн.; від ТОВ ?рокус-999" код

21527964  у сумі 2 062,07грн.; від ТОВ

?іос" код 32042586   у сумі 1

571,63   грн.; від ТОВ ?кртехмаш"

код2194594 у сумі 3 192,66 грн.; від ПП ?кспрес-котедж" код 31706031  у сумі 3 787,51 грн.; від СПД ОСОБА_6"

код НОМЕР_6    у сумі 8 050,00    грн.; від ТЗОВ ?арпатія" код

31807681  у сумі 926,60 грн.; від ТОВ

?рус Майстер" код 34090453 у

сумі 3 506,31   грн.; від ТОВ ?аул Ланге Україна" код

33440587 у сумі 4 211,80 грн.; від ТОВ ?ранда -ДС" код 34305494   у сумі 4 833,33   грн.; від ТОВ ?ВК-Пром" код

14360920  у сумі 9 687,20  грн.; від ТОВ ?агія дерева" код

33987027  у сумі 4 738,31 грн.; від ТОВ

?ІВП"Будокмплекс" код 32555594   

у сумі 2 072,60    грн.; від ТОВ

?руїди" код 34347544 у сумі 9 098,34 грн.; від ТОВ ?рком-ект" код

21583365 у сумі 3239,63   грн.; від ТОВ

?ехноцентр Вайніг-Україна" код 31753041 у сумі 17 978,95

грн.; від ПП ?вро люкс плюс" код

32278485 у сумі 926,60 грн.; від ТОВ ?рком-ект" код 21583365   у сумі 4 239,63   грн.; від СПД ОСОБА_7" код НОМЕР_7   у сумі 2 211,23   грн.; від ТОВ ?міла" код 25090493   у сумі 3 030,00  грн.; від ПВКФ ?емо Верховина" код

13649653 у сумі 1 666,67 грн.; від ТОВ ?кандікгруп" код 33768812 у

сумі 6 914,94 грн.; від ТОВ ?нзо" код

34454077 у сумі 82,99 грн.; від Торговий відділ посольства Австрії в Україні у

сумі 4 355,62 грн.; від ТОВ ?КЦ Легальний статус" код 31607515   у сумі 3 771,78   грн.; від ТОВ ?ВМ Днепр" код 33274853 у

сумі 628,63 грн.; від ТОВ ?иєвгорбуд" код 32253078  у сумі 5 306,90 грн.; від ТОВ ?оммандор"

код 31565842 у сумі 4 431,46 грн.; від ТОВ ?олодимир екобуд" код 33199284

у сумі 2 840,62 грн,; від ТОВ ?ілець" код 25399799 у сумі 5 685,96 грн.;

від ТОВ ?те стен Україна" код 30223015 у сумі 3 787,50 грн.; від ТОВ

?країнська будівельна компанія" код 31608236  у сумі 9 463,17  грн.; від СПД ОСОБА_8" код НОМЕР_8  у сумі 2 406,64     грн.; 

від ПП  ?убік" код  32930027    

у  сумі  4 545,00    

грн.;  від СПД ОСОБА_9" код

НОМЕР_9 у сумі 3 045,64 грн.; від ЗАТ ?истема" код

33153606   у сумі 4 526,14   грн.; від СПД ОСОБА_10" код

НОМЕР_10   у сумі 838,18  грн.; від ТОВ СП ?екно-юніон" код

14330407  у сумі 4 497,36  грн.; від ТОВ «Експедиція - Україна» код

33393071 у сумі 628,63 грн.; від ТОВ ?ірма АВІ" код 16307367 у сумі 5

129,62 грн.; від СПД ОСОБА_11" код НОМЕР_11 у сумі 1 635,50 грн.; від ТОВ

?оліком" код 31744318 у сумі 2 514,53 грн.; від СПД ОСОБА_12" код

НОМЕР_12 у сумі 7 208,30 грн.; від ВАТ ?айстри" код 24369508 у сумі 331,95

грн.; від ТОВ ?айстер-Буд" код 32373845 у сумі 211,66 грн.; від ТОВ

?елхаус-Україна" код 33999305 у сумі 4 590,85 грн.; від ТОВ ?ко-дім

АБК" код 33466495 у сумі 6 354,58 грн.; від СПД ОСОБА_13" у сумі 7

406,66 грн.; від ТОВ ?нфотера" код 24930212 у сумі 415,40 грн..

Крім того, ОСОБА_1., не проконтролював, що

протягом четвертого кварталу 2006 року ТОВ «Данко і К» без отримання

відповідних первинних документів (записів, рекламних макетів), які б

підтверджували здійснення на користь ТОВ "Данко і К" рекламних

послуг, що передбачено ст.26, ст. 27 Закону України "Про інформацію"

від 02.10.92р. №2657-Х11), в порушення пп.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР від 22.05.97р. зі

змінами та доповненнями, відповідно якого - "... Виплату винагород або

інших видів заохочень пов'язаним з таким платником податку фізичним чи

юридичним особам у разі, якщо немає документальних доказів, що таку виплату або

заохочення було проведено як компенсацію за фактично надану послугу

(відпрацьований час)...",

  внаслідок неналежного виконання своїх

службових обов'язків через несумлінне ставлення до них   відніс до складу валових витрат товариства,

витрати без підтверджуючих документальних доказів по розміщенню реклами без

належного документального чи матеріального підтвердження надання цих послуг

лише на підставі єдиних документів - актів прийому-передачі, а саме: акту

сдачі-прийняття виконаних робіт від 10.10.2006р. по розміщенню реклами на суму

5 734,02 грн., отриманого від ТОВ ?екламне агентство "Доросле радіо"

код 33060695; акту виконаних робіт №29-12/06-1 від 29.12.2006р. по розробці та

друку макету візиток, акту виконаних робіт №29-12/06-2 від 29.12.2006р. по

поліграфічним послугам, акту виконаних робіт №29-12/06 від 29.12.2006р. по

розробці макету, друку дипломів та запрошень на загальну суму 1 466,00 грн.,

отриманих від ТОВ ?тріа Україна" код 32384401; акту здачі-прийняття робіт

№ДЛ-0000789 від 12.12.2006р. розміщення рекламного макету у ?ОП Стой" на

суму 1 914,13 грн., отриманих від ТОВ ?еліс Байбак В.М." код 31807973; акту

прийому-передачі рекламних послуг від 09.12.2006р. за договором №ДГ-216/нр від

10.10.2006 року по розміщенню в ефірі Радіостанції ?аше радіо" звукових

заставок з інформаційними матеріалами Замовника на суму 3 864,31 грн.,

отриманих від ТОВ ?елерадіокомпанія"Дивосвіт" код 25199333; акту

виконаних робіт від 08.12.2006р. по обслуговуванню презентації на суму 13

161,32 грн., отриманого від ТОВ ?есторан Плаза" код 32531937; акту

прийому-передачі робіт від 07.12.2006р. по виготовленню фризу вхідної групи для

виставки ?ерев'яне домобудівництво- 2006" на суму 1 210,00 грн.,

отриманого від ТОВ ?гентство"Комерційна графіка" код 23500581; акту

здачі-прийняття робіт від 06.12.2006 по договору 9-10/206-1 від 09.10.2006 по

розміщенню реклами на суму 15 145,69 грн., отриманого від ПП ?екламна група

"Центр реклами" код 31992674; акту здачі-прийняття робіт від

05.12.2006 по розміщенню рекламних послуг на радіо ?ансон" на суму 13

050,60 грн., отриманого від ТОВ ?адіо Бюро" код 33750475; акту

здачі-прийняття робіт від 04.12.2006 по розміщенню реклами в журналі

?тройся" на суму 415,40 грн., отриманого від ТОВ ?нфотера" код

24930212; акту здачі-прийняття робіт від 30.11.2006 по рекламним послугам

БудМайстер № 19,20 на суму 263,90 грн., отриманого від ВАТ ?айстри" код

24369508; акту прийму-передачі рекламних послуг від 30.11.2006р. за договором

№НОМЕР_2 від 10.10.2006 по розміщенню в ефірі Радіостанції ?аше радіо"

звукових заставок з інформаційними матеріалами Замовника на суму 16 451,39

грн., отриманого від ЗАТ ?аше радіо" код 23530551; акту прийму-передачі

рекламних послуг від 01.12.2006р. по договору №НОМЕР_2 від 10.10.2006 на

розміщення в ефірі Радіостанції ?аше радіо" звукових заставок з

інформаційними матеріалами Замовника   

на суму 1 796,28 грн. отриманого ЗАТ «Наше радіо" код 23530551; акту

прийму-передачі рекламних послуг від 30.09.2006р. по договору №180906/1 від

18.09.2006 по розміщенню реклами на сітілайтах на суму 1 730,58 грн. отриманого

від ТОВ ?країнська реклама" код 23161823; акту прийму-передачі рекламних

послуг від 30.11.2006р. по договору №ДГ-216/нр від 10.10.2006 по розміщенню в

ефірі Радіостанції ?аше радіо" звукових заставок з інформаційними

матеріалами Замовника на суму 1 763,46 грн. отриманого від ТОВ

?елерадіокомпанія"Дивосвіт" код 25199333; акту здачі-прийняття робіт

від 30.11.2006 по розміщенню реклами в журналі ?рораб" на суму 103,73 грн.

отриманого від ТОВ ?екламне Агентство НЕСТОР" код 33692199; акту виконаних

робіт №07/11/06 від 07.11.2006р. по розробці макету на суму 110,00 грн.

отриманого ТОВ ?тріа Україна" код 32384401; акту здачі-прийняття робіт від

31.10.2006 по розміщенню реклами в журналі ?рораб" на суму 103,73 грн.

отриманого від ТОВ ?екламне Агентство НЕСТОР" код 33692199; акту виконаних

робіт від 26.10.2006р. по обслуговуванню презентації на суму 7 715,75 грн.

отриманого ТОВ ?есторан Плаза" код 32531937; акту здачі-прийомки робіт від

25.10.2006р. по виготовленню фризу вхідної групи для виставки „Winner Sport

eXtreme-2006" на суму 2 020,00 грн. отриманого від ТОВ

?гентство"Комерційна графіка" код 23500581; акту прийму-передачі

рекламних послуг від 20.10.2006р. по договору №180906/1 від 18.09.2006р.

розміщення реклами на сітілайтах на суму 2 418,68 грн. отриманого від ТОВ

?країнська реклама" код 23161823; акту виконаних робіт №11-10/06 від

11.10.2006р. розробка макету на суму 373,33 грн. отриманого від ТОВ ?тріа

Україна" код 32384401, а всього на загальну суму 90812 грн.

Так, ОСОБА_1., знаходячись в лютому 2007

року в денний час доби в офісному приміщенні ТОВ «Данко і К», розташованого в

АДРЕСА_1, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне

ставлення до них, шляхом заниження об'єкту оподаткування -валового доходу

товариства, не проконтролював те, що товариством отриманий дохід в сумі 1243473

грн. та безпідставно завищив валові витрати на суму 90812 грн., при складанні

декларації з податку на прибуток товариства за 2006 рік (реєстраційний ДПІ у

Голосіївському районі м. Києва від 09.02.2007 року № 382743), в порушення п.п.

4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР ?ро оподаткування прибутку

підприємств" із змінами та доповненнями, не відобразив в декларації в

графі 03 (скоригований валовий дохід) дохід, одержаний ТОВ «Данко і К» протягом

звітного періоду за виконані роботи в сумі 1243473 грн., а також в рядку 06

декларації, в порушення п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України від 22.05.97р.

№283/97-ВР ?ро оподаткування прибутку підприємств" із змінами та

доповненнями, завищив валові витрати на суму 90812 грн., в результаті чого не

визначив та занизив в рядку 11 декларації прибуток, що підлягає оподаткуванню

на суму 1334285 грн., а відповідно, не визначив в декларації в рядку 14

(податкове зобов'язання звітного періоду) та не сплатив до бюджету податок на

прибуток в сумі 333571 грн., хоча мав це зробити.

В подальшому, декларація з податку на

прибуток товариства за 2006 рік була підписана ОСОБА_1, засвідчена відбитком

печатки ТОВ "Данко і К" (код ЄДРПОУ 24579815) та надана 09.02.2007

року (реєстраційний № 382743) до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва,

розташованої за адресою: АДРЕСА_2.

Також, ОСОБА_1., знаходячись в м. Києві та

здійснюючи, як службова особа -директор ТОВ "Данко і К"

фінансово-господарську діяльність пов'язану з проведенням товариством монтажних

робіт, достовірно знаючи, що протягом першого кварталу 2007 року на рахунок товариства

№ НОМЕР_3 в АКБ "Форум " (МФО 322948) надійшли безготівкові грошові

кошти, в якості оплати за виконані монтажні роботи та ці операції в повному

обсязі відображені в бухгалтерському обліку ТОВ «Данко і К» та підтверджуються

бухгалтерськими проводками Дт 311 Кд 361, занизив об'єкт оподаткування,

неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них,

в порушення п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку

підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.1997 року зі змінами та доповненнями не

проконтролював включення до складу валового доходу ТОВ «Данко і К» за перший

квартал 2007 року грошові кошти в сумі 211203,00 грн., одержані від

наступних підприємств: ТОВ ?рдіс" код 30525306 у сумі 14 167,02 грн.; ТОВ

?аіс-Є" код 24258944 у сумі 10 043,66 грн.; ТОВ ?льфа-Тойс" код

31924536 у сумі 21649,95 грн.; СПДОСОБА_14" у сумі 7 040,60 грн.; ДП

?портсистемс" код 25383829 у сумі 17 198,19 грн.; СПД ОСОБА_15" у

сумі 9 292,00 грн.; СПД ОСОБА_6" код НОМЕР_6 у сумі 24 144,22 грн.; СПД

ОСОБА_16" код НОМЕР_13 у сумі 7 166,39 грн.; ПП ?оката" код 34589159

у сумі 4 629,21 грн.; ТОВ ?оліком" код 31744318 у сумі 5 681,25 грн.; ТОВ

?ніколд Олавтекс" код 16302393 у сумі 16 673,58 грн.; ТОВ „SGI CORPORATION

LTD" код 31942450 у сумі 4 166,66 грн.; ТОВ ?ркус-ромет" код 31733070

у сумі 8 874,20 грн.; ТОВ ?ксперт Маркет" код 33591565 у сумі 631,25 грн.;

ТОВ ?лбест груп" код 33547867 у сумі 2 445,30 грн.; СПД ОСОБА_17" у

сумі 11 917,58 грн.; ТОВ ?омпанія ?ові горизонти 2005" код 33442516 у сумі

3 583,19 грн.; СПД ОСОБА_7" код НОМЕР_7 у сумі 6 633,66 грн.; СПД

ОСОБА_18" код НОМЕР_14 у сумі 6 969,00 грн.; СПД ОСОБА_19" код

НОМЕР_15 у сумі 3 520,33 грн.; ТОВ ?аул ланге Україна" код 33440587 у сумі

15 162,85 грн.; ТОВ ?арпати-3000" код 33778904 у сумі 350,75 грн.; СПД

ОСОБА_9" код НОМЕР_9 у сумі 9 261,77 грн..

Крім того, ОСОБА_1.,

не проконтролював те, що протягом першого кварталу 2007 року ТОВ «Данко і К»

без отримання відповідних первинних документів (записів, рекламних макетів),

які б підтверджували здійснення на користь ТОВ "Данко і К" рекламних

послуг, що передбачено ст. 26, ст. 27 Закону України "Про інформацію"

від 02.10.92р. №2657-Х11), в порушення пп.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР від 22.05.97р. зі

змінами та доповненнями, відповідно якого - "... Виплату винагород або

інших видів заохочень пов'язаним з таким платником податку фізичним чи

юридичним особам у разі, якщо немає документальних доказів, що таку виплату або

заохочення було проведено як компенсацію за фактично надану послугу

(відпрацьований час)...",

  внаслідок неналежного виконання своїх

обов'язків через не сумлінне ставлення до них,   відніс до складу валових витрат товариства

витрати без підтверджуючих документальних доказів по розміщенню реклами без

належного документального чи матеріального підтвердження надання цих послуг

лише на підставі єдиних документів-актів прийому-передачі, а саме: акту

здачі-прийняття робіт від 11.11.2006р. по розміщенню рекламних послуг на Радіо

Ностальгія FM99 на суму 3 029,40 грн., отриманого від ТОВ

?РК"Ностальгія" код 30632797.; акту здачі-прийомки робіт від

01.03.2007р. по виготовленню фризу вхідної групи для виставки

?елобайк-2007" на суму 1 379,56 грн., отриманого від ТОВ ?гентство"Комерційна

графіка" код 23500581; акту виконаних робіт №06-3/07 від 06.03.2007р. по

друку табличок та Акту виконаних робіт №05-3/07 від 05.03.2007р.по друку

табличок, акту виконаних робіт №02-3/07 від 02.03.2007р. по друк буклетів, акту

виконаних робіт №28-03/07 від 28.03.2007р. по друку та розробці макету на

загальну суму 3 304,01 грн., отриманих від ТОВ ?тріа Україна" код

32384401; акту прийняття-передачі виконаних робіт від 05.03.2007р. по

розміщенню реклами в Київському метрополітені на суму 9 538,42 грн., отриманого

від ТОВ ?4В" код 32671419; договору №281206/5 від 28.12.2006р. по

розміщенню та обслуговуванню реклами та акту №НОМЕР_1 від 28.02.2007р. на суму

8 115,40 грн., отриманих від ТОВ ?едіа сіті" код 32537507, а всього на

загальну суму 25367 грн..

ОСОБА_1., знаходячись в травні 2007 року в

денний час доби в офісному приміщенні ТОВ «Данко і К», розташованого в

АДРЕСА_1, неналежно виконуючи свої обов'язки через несумлінне ставлення до них,

не сплатив податок на прибуток ТОВ "Данко і К", шляхом заниження об'єкту

оподаткування -валового доходу товариства, не проконтролював те, що отриманий

товариством протягом першого кварталу 2007 року дохід в сумі 211203 грн. та

безпідставно завищив валові витрати на суму 25367 грн., при складанні

декларації з податку на прибуток товариства за перший квартал 2007 року

(реєстраційний ДПІ у Голосіївському районі м. Києва від 10.05.2007 року №

84528) в порушення п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону України від 22.05.97р.

№283/97-ВР ?ро оподаткування прибутку підприємств" із змінами та доповненнями,

не відобразив в декларації в графі 03 (скоригований валовий дохід) дохід,

одержаний ТОВ «Данко і К» протягом звітного періоду за виконані роботи в сумі

211203 грн., а також в рядку 06 декларації в порушення п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5

Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР ?ро оподаткування прибутку

підприємств" із змінами та доповненнями, завищив валові витрати на суму

25367 грн., в результаті чого не визначив та занизив в рядку 11 декларації

прибуток, що підлягає оподаткуванню на суму 236570 грн., а відповідно, не

визначив в декларації в рядку 14 (податкове зобов'язання звітного періоду) та

не сплатив до бюджету податок на прибуток в сумі 59143 грн., хоча був

зобов'язаний  це зробити.

В подальшому, декларація з податку на

прибуток товариства за перший квартал 2007 року була підписана ОСОБА_1,

засвідчена відбитком печатки ТОВ "Данко і К" (код ЄДРПОУ 24579815) та

надана 10.05.2007 року (реєстраційний № 84528) до ДПІ у Голосіївському районі

м. Києва, розташованої за адресою: АДРЕСА_2.

Також, ОСОБА_1., знаходячись

в м. Києві та здійснюючи, як службова особа -директор ТОВ "Данко і

К", фінансово-господарську діяльність пов'язану з проведенням товариством

монтажних робіт, не проконтролював те, що протягом другого кварталу 2007 року

на рахунок товариства № НОМЕР_3 в АКБ "Форум " (МФО 322948) надійшли

безготівкові грошові кошти, одержані ТОВ «Данко і К» в якості оплати за

виконані монтажні роботи та ці операції в повному обсязі відображені в

бухгалтерському обліку ТОВ «Данко і К» (оборотно-сальдових відомостях) та

підтверджуються бухгалтерськими проводками Дт 311 Кд 361, неналежно виконуючи

свої обов'язки через несумлінне ставлення до них, занизив об'єкт оподаткування,

в порушення п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку

підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.1997 року зі змінами та доповненнями не

проконтролював включення до складу валового доходу ТОВ «Данко і К» за другий

квартал 2007 року грошові кошти в сумі 54 897,00 грн., одержані від

наступних підприємств: від ТОВ НВФ ?еломотехніка" код 24721891 у сумі 14

516,03 грн.; від  СПД ОСОБА_9" код

НОМЕР_9 у сумі 4 987,19 грн.; від ПП ?ор-Саж" код 32240273 у сумі 2 053,52

грн.; від ТОВ ?агія дерева" код 33987027 у сумі 1 746,86 грн.; від ТОВ ?ко-дімАБК"

код 33466495 у сумі 13 913,70 грн.; від ТОВ ?едакція газети

?еревообробник" код 30703417 у сумі 1 155,62 грн.; від ПП ?скон" код

30375133 у сумі 165,97 грн.; від ТОВ ?екламне Агентство ?собняк" код

31746357 у сумі 417,01 грн.; від ТОВ ?нфотера" код 24930212 у сумі 414,94

грн.; від ТОВ ОСОБА_20" код НОМЕР_16 у сумі 1 622,50 грн.; від Державної

пробірної служби код 02251031 у сумі 13 903,33 грн.

В той же час, ОСОБА_1., не проконтролював

те, що протягом другого кварталу 2007 року ТОВ «Данко і К» без отримання

відповідних первинних документів (записів, рекламних макетів), які б

підтверджували здійснення на користь ТОВ "Данко і К" рекламних

послуг, що передбачено ст.26, ст. 27 Закону України "Про інформацію"

від 02.10.92р. №2657-Х11), в порушення пп.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України "Про

оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР від 22.05.97р. зі змінами

та доповненнями, відповідно якого - "... Виплату винагород або інших видів

заохочень пов'язаним з таким платником податку фізичним чи юридичним особам у

разі, якщо немає документальних доказів, що таку виплату або заохочення було

проведено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований

час)..." як наслідок, відніс до складу валових витрат товариства витрати

без підтверджуючих документальних доказів по розміщенню реклами без належного документального

чи матеріального підтвердження надання цих послуг лише на підставі єдиних

документів - акту виконаних робіт № 23-05/07 від 23.05.2007р. друк та розробка

макету та акту виконаних робіт №23-05/07 від 23.05.2007р. друк та розробка

макету на загальну суму 480,00 грн., отриманого від ТОВ „Ampia

Україна" код 32384401.

Так, ОСОБА_1., знаходячись в серпні

2007 року в денний час доби в офісному приміщенні ТОВ «Данко і К»,

розташованого в АДРЕСА_1, неналежно виконуючи свої обов'язки через несумлінне

ставлення до них, не сплатив податок на прибуток ТОВ "Данко і

К",  у зв'язку із тим, що занизив

об'єкт оподаткування-валового доходу товариства, знаючи про отриманий

товариством дохід в сумі 54 897,00 грн. та безпідставне завищення валових

витрат на суму 480,00 грн., в порушення п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону України

від 22.05.97р. №283/97-ВР ?ро оподаткування прибутку підприємств" із

змінами та доповненнями, при складанні декларації з податку на прибуток

товариства за другий квартал 2007 року (реєстраційний ДПІ у Голосіївському

районі м. Києва від 09.08.2007 року № 168934) не відобразив в декларації в

графі 03 (скоригований валовий дохід) дохід, одержаний ТОВ «Данко і К» протягом

звітного періоду за виконані роботи в сумі 54 897,00 грн., а також в рядку 06

декларації, в порушення п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України від 22.05.97р.

№283/97-ВР ?ро оподаткування прибутку підприємств" із змінами та

доповненнями, завищив валові витрати на суму 480,00 грн., в результаті чого не

визначив в рядку 11 декларації прибуток, що підлягає оподаткуванню в сумі 55

377,00 грн., не визначив в декларації в рядку 14 (податкове зобов'язання

звітного періоду) та не сплатив до бюджету податок на прибуток в сумі 13

844,00 грн.

В подальшому, декларація з податку на

прибуток товариства за другий квартал 2007 року (реєстраційний ДПІ у

Голосіївському районі м. Києва від 09.08.2007 року № 168934) була підписана

ОСОБА_1, засвідчена відбитком печатки ТОВ "Данко і К" (код ЄДРПОУ

24579815) та надана до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, розташованої за

адресою: АДРЕСА_2.

Так, директор ТОВ "Данко і К "

ОСОБА_1. шляхом заниження об'єкту оподаткування -валового доходу товариства та

збільшення валових витрат за четвертий квартал 2006 року, перший та другий

квартали 2007 року, внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків через

несумлінне  ставлення до них не  сплатив податок на прибуток на загальну суму

406558 грн.

Крім того, ОСОБА_1., знаходячись в м. Києві

та здійснюючи, як службова особа -директор ТОВ "Данко і К"

фінансово-господарську діяльність пов'язану з проведенням товариством монтажних

робіт, не проконтролював те, що протягом жовтня 2006 року -травня 2007 року на

рахунок товариства № НОМЕР_3 в АКБ "Форум " (МФО 322948) надійшли

безготівкові грошові кошти на загальну суму 1447980 грн., враховуючи податок на

додану вартість на загальну суму 295596 грн., а саме: в жовтні 2006р. грошові

кошти в сумі 320.820 грн., враховуючи ПДВ 64 164,00 грн.; в листопаді 2006р.

грошові кошти в сумі 544735 грн., враховуючи ПДВ 108 947,00 грн.; в грудні

2006р. грошові кошти в сумі 377915 грн., враховуючи ПДВ 75 583,00 грн.; в січні

2007р. грошові кошти в сумі 17660 грн., враховуючи ПДВ 3 532,00 грн.; в лютому

2007р. грошові кошти в сумі 106480 грн., враховуючи ПДВ 21 296,00 грн.; в

березні 2007р. грошові кошти в сумі 87065 грн., враховуючи ПДВ 17 413,00 грн.;

в квітні 2007р. грошові кошти в сумі 2500 грн., враховуючи ПДВ 500,00 грн.; в

травні 2007р. грошові кошти в сумі 20805 грн., враховуючи ПДВ в сумі 4 161,00

грн. та ці операції відображені в бухгалтерському обліку ТОВ «Данко і К» та

підтверджуються бухгалтерськими проводками Дт 311 Кд 361, неналежно виконуючи

свої обов'язки через несумлінне ставлення до них, занизив об'єкт

оподаткування  - податкових зобов'язань

ТОВ "Данко і К" та не проконтролював їх  відображення в податковому обліку ТОВ

"Данко і К" та не включив їх до складу податкових зобов'язань з

податку на додану вартість за відповідні звітні періоди.

Так, ОСОБА_1., знаходячись в денний час доби

в офісному приміщенні ТОВ «Данко і К», розташованого в АДРЕСА_3 неналежно

виконуючи свої обов'язки через несумлінне ставлення до них не сплатив податок

на додану вартість, шляхом заниження об'єкту оподаткування - податкових

зобов'язань ТОВ "Данко і К" з податку на додану вартість, які

підлягають донарахуванню та сплаті в бюджет, не проконтролював, те що про

отримані товариством протягом жовтня 2006 року - травня 2007 року грошові кошти

в сумі 1447980 грн., враховуючи ПДВ в сумі 295596 грн., в порушення п. 4.2 ст.

4 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року

№ 168/97-ВР із змінами та доповненнями, не відображено в податковому обліку ТОВ

"Данко і К" та при складанні податкових декларацій з податку на

додану вартість:

  - за жовтень 2006 року (реєстраційний ДПІ у

Голосіївському районі м. Києва від 20.11.2006 року № 307901) не відобразив в

декларації в розділі (податкові зобов'язання) грошові кошти, одержані ТОВ

«Данко і К» протягом звітного періоду за виконані роботи в сумі 320820 грн., а

відповідно, не визначив в декларації в рядку 18.1, 27 розділу (розрахунки з

бюджетом за звітній період) та не сплатив до бюджету податок на додану вартість

в сумі 64164 грн., в подальшому підписав декларацію, як директор ТОВ

"Данко і К", засвідчивши відбитком печатки ТОВ "Данко і К"

(код ЄДРПОУ 24579815) та надав 20.11.2006 року до ДПІ у Голосіївському районі

м. Києва, розташованої за адресою: АДРЕСА_2;

    - за листопад 2006 року (реєстраційний ДПІ у

Голосіївському районі м. Києва від 20.12.2006 року № 327755) не відобразив в

декларації в розділі (податкові зобов'язання) грошові кошти, одержані ТОВ

«Данко і К» протягом звітного періоду за виконані роботи в сумі 544735 грн., а

відповідно, не визначив в декларації в рядку 18.1, 27 розділу (розрахунки з

бюджетом за звітній період) та не сплатив до бюджету податок на додану вартість

в сумі 108 947,00 грн., в подальшому підписав декларацію, як директор ТОВ

"Данко і К", засвідчивши відбитком печатки ТОВ "Данко і К"

(код ЄДРПОУ 24579815) та надав 20.12.2006 року до ДПІ у Голосіївському районі

м. Києва, розташованої за адресою: АДРЕСА_2;

-

за грудень 2006 року (реєстраційний ДПІ у Голосіївському районі м. Києва від

22.01.2007 року № 362761) не відобразив в декларації в розділі (податкові

зобов'язання) грошові кошти, одержані ТОВ «Данко і К» протягом звітного періоду

за виконані роботи в сумі 377915 грн., а відповідно, не визначив в декларації в

рядку 18.1, 27 розділу (розрахунки з бюджетом за звітній період) та не сплатив

до бюджету податок на додану вартість в сумі 75 583,00 грн., в подальшому

підписав декларацію, як директор ТОВ "Данко і К", засвідчивши

відбитком печатки ТОВ "Данко і К" (код ЄДРПОУ 24579815) та надав

22.01.2007 року до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, розташованої за

адресою: АДРЕСА_2;

   - за січень 2007 року (реєстраційний ДПІ у

Голосіївському районі м. Києва від 19.02.2007 року № 10120) не відобразив в

декларації в розділі (податкові зобов'язання) грошові кошти, одержані ТОВ

«Данко і К» протягом звітного періоду за виконані роботи в сумі 17660 грн., а

відповідно, не визначив в декларації в рядку 18.1, 27 розділу (розрахунки з

бюджетом за звітній період) та не сплатив до бюджету податок на додану вартість

в сумі 3 532,00 грн., в подальшому підписав декларацію, як директор ТОВ

"Данко і К", засвідчивши відбитком печатки ТОВ "Данко і К"

(код ЄДРПОУ 24579815) та надав 19.02.2007 року до ДПІ у Голосіївському районі

м. Києва, розташованої за адресою: АДРЕСА_2;

 - за

лютий 2007 року (реєстраційний ДПІ У Голосіївському районі м. Києва від

20.03.2007 року № 26000) не відобразив в декларації в розділі (податкові

зобов'язання) грошові кошти, одержані ТОВ «Данко і К» протягом звітного періоду

за виконані роботи в сумі 106480 грн., а відповідно, не визначив в декларації в

рядку 18.1, 27 розділу (розрахунки з бюджетом за звітній період) та не сплатив

до бюджету податок на додану вартість в сумі 21296,00 грн., в подальшому

підписав декларацію, як директор ТОВ "Данко і К", засвідчивши

відбитком печатки ТОВ "Данко і К" (код ЄДРПОУ 24579815) та надав

20.03.2007 року до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, розташованої за

адресою: АДРЕСА_2;

    -

за березень 2007 року (реєстраційний ДПІ у Голосіївському районі м. Києва від

20.04.2007 року № 66754) не відобразив в декларації в розділі (податкові

зобов'язання)грошові кошти, одержані ТОВ «Данко і К» протягом звітного періоду

за виконані роботи в сумі 87065 грн., а відповідно, не визначив в декларації в

рядку 18.1, 27 розділу

(розрахунки з бюджетом за звітній період) та

не сплатив до бюджету податок на додану вартість в сумі 17 413,00 грн., в

подальшому підписав декларацію, як директор ТОВ "Данко і К",

засвідчивши відбитком печатки ТОВ "Данко і К" (код ЄДРПОУ 24579815)

та надав 20.04.2007 року   до ДПІ у

Голосіївському районі м. Києва,  

розташованої за

адресою: АДРЕСА_2;

- за квітень 2007 року (реєстраційний ДПІ у

Голосіївському районі м. Києва від 17.05.2007 року № 91030) не відобразив в

декларації в розділі (податкові зобов'язання) грошові кошти, одержані ТОВ

«Данко і К» протягом звітного періоду за виконані роботи в сумі 2500 грн., а

відповідно, не визначив в декларації в рядку 18.1, 27 розділу (розрахунки з

бюджетом за звітній період) та не сплатив до бюджету податок на додану вартість

в сумі 500,00 грн., в подальшому підписав декларацію, як директор ТОВ

"Данко і К", засвідчивши відбитком печатки ТОВ "Данко і К"

(код ЄДРПОУ 24579815) та надав 17.05.2007 року до ДПІ у Голосіївському районі

м. Києва, розташованої за адресою: АДРЕСА_2;

      

- за травень 2007 року (реєстраційний ДПІ у Голосіївському районі м.

Києва від 19.06.20б7 року № 106450) не відобразив в декларації в розділі

(податкові зобов'язання) грошові кошти, одержані ТОВ «Данко і К» протягом

звітного періоду за виконані роботи в сумі 20805 грн., а відповідно, не

визначив в декларації в рядку 18.1, 27 розділу (розрахунки з бюджетом за

звітній період) та не сплатив до бюджету податок на додану вартість в сумі 4

161,00 грн.,   в подальшому підписав

декларацію, як директор ТОВ "Данко і К", засвідчивши відбитком

печатки ТОВ "Данко і К" (код ЄДРПОУ 24579815) та надав 19.06.2007

року  до ДПІ у Голосіївському районі м.

Києва,   розташованої за адресою:

АДРЕСА_2.

Так, директор ТОВ "Данко і К "

ОСОБА_1. шляхом заниження об'єкту оподаткування - податкових зобов'язань ТОВ

"Данко і К" з податку на додану вартість за період з жовтня 2006 року

по травень 2007 року, внаслідок неналежного виконання своїх службових

обов'язків через несумлінне ставлення до них, не сплатив податок на додану

вартість на загальну суму 295596 грн.

Крім того, ОСОБА_1., знаходячись в м.

Києві та здійснюючи фінансово-господарську діяльність, не здійснюючи ніяких

переговорів з директором ТОВ "СТС Юкрейн" (код ЄДРПОУ 33593976)

ОСОБА_1  з приводу постачання товарів, уклав з

невстановленою слідством особою договір купівлі-продажу № 2605-01 від

26.05.2006 року та додаток № 1 до цього договору, стосовно постачання в адресу

ТОВ "Данко і К" гарячеоцинкованої сталі в рулонах.

Так, ОСОБА_1, в жовтні 2006 року від

невстановленої слідством особи були отримані видаткові накладні: № НОМЕР_4 від

17.10.2006 року щодо постачання продольної різки прокату на суму 1140000 грн.,

враховуючи податок на додану вартість в сумі 190000 грн., № НОМЕР_5 від

18.10.2006 року щодо постачання рулону оцинкованого, 0,5 м.м. на суму 11485710

грн., враховуючи податок на додану вартість в сумі 1914285 грн., а також

податкові накладні - № НОМЕР_6 від 17.10.2006 року на суму 1140000 грн., в тому

числі податок на додану вартість в сумі 190000 грн. та № НОМЕР_7 від 18.10.2006

року на суму 11485710 грн., в тому числі податок на додану вартість в сумі

1914285 грн..

ОСОБА_1., не проконтролював те, що зазначена

продукція ТОВ "СТС Юкрейн" в адресу ТОВ "Данко і К" не

поставлена та постачатися не буде, 

внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків через несумлінне

ставлення до них не сплатив податок на додану вартість, завищив податковий

кредит ТОВ "Данко і К" за жовтень 2006 року, а відповідно занизив

позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою

податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 2 104 285,00 грн., відобразив

податкові накладні ТОВ "СТС Юкрейн" № НОМЕР_6 від 17.10.2006 року на

суму 1140000 грн., в тому числі податок на додану вартість в сумі 190000 грн.

та № НОМЕР_7 від 18.10.2006 року на суму 11485710 грн., в тому числі податок на

додану вартість в сумі 1914285 грн. в реєстрі отриманих податкових накладних за

жовтень 2006 року.

В подальшому, ОСОБА_1., знаходячись в

листопаді 2006 року в денний час доби в офісному приміщенні ТОВ «Данко і К»,

розташованого в м. АДРЕСА_2

;

внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне

ставлення до них не сплатив податок на додану вартість, шляхом заниження

об'єкту оподаткування - завищення податкового кредиту ТОВ "Данко і К"

з податку на додану вартість, не контролюючи вказану діяльність, що призвело до

несплати товариством податку на додану вартість в розмірі 2104285 грн. та що

операції з ТОВ "СТС-Юкрейн" не віднесені до складу валових витрат

товариства в четвертому кварталі 2006 року, при складанні податкової декларації

з податку на додану вартість за жовтень 2006 року (реєстраційний ДПІ у Голосіївському

районі м. Києва від 20.11.2006 року № 307901) включив в декларацію в розділі II

(податковий кредит) податок на додану вартість на загальну суму 2 104 285,00

грн., а відповідно, не визначив в декларації в рядку 18.1, 27 розділу

(розрахунки з бюджетом за звітній період) та не сплатив до бюджету податок на

додану вартість в сумі 2168449 грн., з врахуванням не сплаченого податку

на додану вартість в сумі 64164 грн. (2104285 грн. + 64164 грн. = 2168449

грн.).

В подальшому, ОСОБА_1., як директор ТОВ

"Данко і К", підписав податкову декларацію з податку на додану

вартість за жовтень 2006 року, засвідчивши відбитком печатки ТОВ "Данко і

К" (код ЄДРПОУ 24579815) та надав 20.11.2006 року (реєстраційний № 307901)

до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, розташованої за адресою: АДРЕСА_2.

Так, директор ТОВ "Данко і К"

ОСОБА_1. шляхом заниження об'єкту оподаткування - завищення податкового

кредиту    ТОВ "Данко і К" з

податку на додану вартість в жовтні 2006 року на суму 2 104 285,00 грн. та

шляхом заниження об'єкту оподаткування - податкових зобов'язань ТОВ "Данко

і К" з податку на додану вартість за період з жовтня 2006 року по травень

2007 року на загальну суму 295596 грн., внаслідок неналежного виконання своїх

обов'язків через несумлінне ставлення до них 

не сплатив податок на додану вартість на загальну суму 2399881 грн.

Отже, ОСОБА_1., діючи як директор ТОВ

"Данко і К " шляхом заниження об'єкту оподаткування - валового доходу

товариства та збільшення валових витрат за четвертий квартал 2006 року, перший

та другий квартали 2007 року, внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків

через несумлінне ставлення до

  них

  не сплатив податок на прибуток на загальну

суму 406558 грн. та шляхом заниження об'єкту оподаткування - податкових

зобов'язань ТОВ "Данко і К" з податку на додану вартість за період з

жовтня 2006 року по травень 2007 року та завищення податкового кредиту за

жовтень 2006 року, не сплатив податок на додану вартість на загальну суму

2399881 грн., тобто не сплатив  податків

на загальну суму 2806439,00 грн., що є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_1 скоїв службову

недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових

обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, чим

вчинив злочин, передбачений ч. 2ст. 367 України.

Під час судового

слідства адвокат підсудного заявила клопотання про застосування до ОСОБА_1.

акту амністії - ст. 1 п "в" Закону України від 12.12.08р. "Про

амністію", посилаючись на те, що він має на утриманні двох неповнолітніх

дітей - ОСОБА_2, 1992 року народження та ОСОБА_3, 2003 року народження.

Підсудний ОСОБА_1. повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та просив суд

застосувати до нього акт амністії.

Заслухавши думку

прокурора, який не заперечував проти заявленого клопотання, суд приходить до

висновку про те, що підсудний ОСОБА_1. підлягає звільненню від кримінальної

відповідальності за вчинення злочину, оскільки: санкція ч. 2 ст. 367 КК України

передбачає покарання у виді позбавлення волі до п'яти років; має на утриманні

двох неповнолітніх дітей - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, що

підтверджується копією свідоцтва про народження І-БК № НОМЕР_8 та ОСОБА_3,

ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, що підтверджується копією свідоцтва про

народження І-БК № НОМЕР_9; перешкод для застосування акту амністії судом не

встановлено; сам підсудний не заперечує проти застосування стосовно нього

амністії.

Долю речового доказу

необхідно вирішити відповідно до ст. 81 п.2 КПК України.  

Стягнути з ОСОБА_1. судові витрати по справі

- вартість проведеної судово-почеркознавчої експертизи в сумі 2736 грн. 37 коп.

На підставі

вищевикладеного,  керуючись ст. 6 п. 4

КПК України, ст. 44 КК України, -

 

                                          

ПОСТАНОВИВ:

    ОСОБА_1  звільнити від кримінальної відповідальності за

ч. 2 ст. 367 КК України в зв'язку з застосуванням до нього ст. 1 п

"в" Закону України від 12.12.08 р. "Про амністію".

    Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 

КК України - закрити.

    Міру запобіжного заходу ОСОБА_1. до вступу

постанови в законну силу залишити без змін - підписка про невиїзд з постійного

місця проживання.

          Речові докази, які знаходяться в

матеріалах справи  - залиши при справі.

Стягнути з ОСОБА_1. судові витрати по справі

- вартість проведеної судово-почеркознавчої експертизи в розмірі 2736 грн. 37

коп. на р/р № 35226002000466 в УДК в Київській області код ЗКПО № 25575285 МФО

821018 для НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (за проведення експертизи та

дослідження ).

Арешт, накладений постановою ст. слідчого

ОСОБА_4. від 15.07.2008 року на автомобіль «ЗАЗ» білого кольору № НОМЕР_17

д.н.з. НОМЕР_10 - зняти.

 

    Постанова може бути оскаржена до

Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд  м. Києва протягом 7 діб з моменту

проголошення.

 

           Суддя        

 

Дата ухвалення рішення 13.08.2009
Оприлюднено 21.08.2009

Судовий реєстр по справі 1-393/09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 04.02.2010 Шевченківський районний суд м. Чернівців Кримінальне
Вирок від 29.12.2009 Ковельський міськрайонний суд Волинської області Кримінальне
Вирок від 22.12.2009 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Вирок від 22.12.2009 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Постанова від 18.11.2009 Шевченківський районний суд м.Львова Кримінальне
Постанова від 18.11.2009 Шевченківський районний суд м.Львова Кримінальне
Вирок від 17.11.2009 Шевченківський районний суд м.Львова Кримінальне
Вирок від 17.11.2009 Шевченківський районний суд м.Львова Кримінальне
Вирок від 03.09.2009 Перевальський районний суд Луганської області Кримінальне
Вирок від 03.09.2009 Перевальський районний суд Луганської області Кримінальне
Постанова від 13.08.2009 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 14.07.2009 Калінінський районний суд м.Донецька Кримінальне
Вирок від 14.07.2009 Калінінський районний суд м.Донецька Кримінальне
Вирок від 30.06.2009 Василівський районний суд Запорізької області Кримінальне
Вирок від 06.05.2009 Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області Кримінальне
Вирок від 06.05.2009 Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області Кримінальне
Вирок від 30.04.2009 Суворовський районний суд м.Херсона Кримінальне
Постанова від 09.02.2009 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 09.02.2009 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1-393/09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону