ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УХВАЛА

01 грудня 2020 року Справа № 160/11245/20 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого суддіЄфанової О.В. за участі секретаря судового засіданняМанько К.А. за участі: представника позивача представника відповідача Сидорова Ю.В. Єгоров А.Є. розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпро адміністративну справу за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" до Офісу великих платників податків Державної податкової служби, до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві про стягнення суми заборгованості з бюджетного відшкодування, -

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" до Офісу великих платників податків Державної податкової служби, до Головне управління Державної казначейської служби України в м. Києві про стягнення суми заборгованості з бюджетного відшкодування.

Ухвалою від 21.09.2020 року суд відкрив провадження в адміністративній справи та призначив її до розгляду.

Представником відповідача надано клопотання про залишення позовної заяви без розгляду на підставі того, що позивачем пропущено шестимісячний строк звернення до суду, на підставі того, що при відрахуванні строку звернення до суду від дати набрання законної сили судовим рішенням у справі №804/12754/15 - 14.03.2017 року, то строк звернення до суду сплинув 15.09.2017 року. Вказану заяву представник відповідача в судовому засіданні підтримав.

Представник позивача заперечував щодо задоволення вказаного клопотання, вказуючи, що строк звернення до суду становить 1095 днів, а тому позивач звернувся до суду в межах строку встановленого чинним законодавством.

Заслухавши думку учасників справи суд дійшов висновку, що в задоволенні клопотання належить відмовити з таких мотивів та підстав.

Пунктом 8 частини першої статті 240 КАС України визначено, що суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду з підстав, визначених частинами третьою та четвертою статті 123 цього Кодексу.

За правилами частини третьої статті 123 КАС України якщо факт пропуску позивачем строку звернення до адміністративного суду буде виявлено судом після відкриття провадження в адміністративній справі і позивач не заявить про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані ним у заяві, будуть визнані судом неповажними, суд залишає позовну заяву без розгляду.

Відповідно до частин першої, другої статті 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень.

Порядок бюджетного відшкодування з Державного бюджету України та строки проведення розрахунків встановлені статтею 200 Податкового кодексу України.

Відповідно до пункту 200.7 статті 200 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

Алгоритм дій контролюючого органу визначений у пункті 200.10 статті 200 Податкового кодексу України: протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, контролюючий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених пунктом 200.11 цієї статті, - за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, що проводяться відповідно до цього Кодексу.

Пунктами 200.12, 200.13 статті 200 Податкового кодексу України визначено, що контролюючий орган зобов`язаний протягом п`яти робочих днів після закінчення перевірки подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету. На підставі отриманого висновку відповідного контролюючого органу орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п`яти операційних днів після отримання висновку контролюючого органу.

За змістом підпунктів б , в пункту 200.14 цієї статті у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною органом державної податкової служби за результатами перевірок, орган державної податкової служби надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування; у разі з`ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування.

Як передбачено положеннями пункту 200.15 цієї статті, у разі якщо за результатами перевірки сум податку, заявлених до відшкодування, платник податку або контролюючий орган розпочинає процедуру адміністративного або судового оскарження, контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про порушення провадження у справі зобов`язаний повідомити про це орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів припиняє процедуру відшкодування в частині оскаржуваної суми до набрання законної сили судовим рішенням. Після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження контролюючий орган протягом п`яти робочих днів, що настали за днем отримання відповідного рішення, зобов`язаний подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку контролюючого органу (підпункт 200.18.2 пункту 200.18 статті 200 Податкового кодексу України).

Так відповідно до пункту 102.5 статті 102 Податкового кодексу України заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов`язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Оскільки контролюючі органи наділені правом стягнення з платників податків податковий борг та пеню на нього протягом 1095 днів то, для цілей забезпечення принципів справедливості, рівності і балансу у відносинах між платниками і державою, аналогічне право на стягнення пені протягом 1095 днів повинно бути забезпечено і для платників податків.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду по справі №№822/553/17 від 14.03.2019 р.

У даному випадку є беззаперечним, що позивач у межах встановленого пунктом 102.5 статті 102 Податкового кодексу України строку подав заяву про повернення їй на рахунок бюджетного відшкодування, право на яке він отримав у зв`язку із виникненням від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду, що був задекларований у податкових деклараціях.

З моменту прийняття Верховним Судом України рішення (13 вересня 2017 року у справі №804/12754/15 відмовлено у допуску до провадження справи за позовом публічного акціонерного товариства АрселорМіттал Кривий Ріг до спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління ДФС про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення за заявою про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 14 березня 2017 року) стосовно задоволення вимог позивача про скасування податкових повідомлень-рішень, предметом яких було зменшення бюджетного відшкодування, визначеного позивачем у деклараціях з податку на додану вартість, задекларовані суми від`ємного значення набули статусу узгоджених, тобто таких, що підлягали відшкодуванню державою у строки, визначені пунктом 200.15 статті 200 Податкового кодексу України (в редакції станом на дату набрання судовими рішеннями законної сили): у разі неузгодження контролюючим органом суми податку, заявленої до відшкодування, або її частини зобов`язання з бюджетного відшкодування податку в частині неузгодженої суми виникає з дня закінчення процедури адміністративного або судового оскарження, за результатами якої прийнято рішення на користь платника податків.

Відповідно до пункту 200.23 статті 200 Податкового кодексу України суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного цією статтею строку, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування податку на додану вартість.

Датою виникнення бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість є наступний день, який слідує за датою закінчення строку, визначеного пунктом 200.15 статті 200 Податкового кодексу України.

Зі змісту наведених норм можна дійти висновку, що платнику податків не встановлено необхідності вчинення будь-яких дій та подання повторно заяв для бюджетного відшкодування, як і не встановлено строкових обмежень на отримання бюджетної заборгованості. Не містить таких вимог і редакція статті 200 Податкового кодексу України, чинна на момент звернення позивача із позовом - 16 серпня 2020 року.

У зв`язку з наведеним та з урахуванням предмета позову (стягнення бюджетної заборгованості), підстав, які зумовили звернення позивача до суду, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заяви про залишення позовної заяви без розгляду у зв`язку з пропуском строку звернення до суду (як встановленого пунктом 102.5 статті 102 Податкового кодексу України, так і встановленого частиною другою статті 122 КАС України), оскільки у даному випадку, незважаючи на реалізацію позивачем права на бюджетне відшкодування податку на додану вартість та підтвердження визначених сум у судовому порядку, невиконання державою обов`язку щодо відшкодування платнику податків податку триває, а кошти на рахунок позивача не надійшли.

Невиконання державою обов`язку щодо відшкодування платнику податків податку на додану вартість у встановлені законом строки є триваючим правопорушенням і за умови, що чинним законодавством не визначено строки притягнення до відповідальності за таке порушення, воно може бути припинено лише фактом повного виконання.

Така ж позиція викладена у постанові Верховного Суду у справі №820/3537/17 від 24 квітня 2018 року.

Враховуючи наведе, у задоволенні заяви представника Офісу великих платників податків Державної податкової служби про залишення позовної заяви без розгляду слід відмовити.

Керуючись статтями 240, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви представника Офісу великих платників податків Державної податкової служби про залишення позовної заяви без розгляду відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно в частині залишення позову без розгляду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи ухвала суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст ухвали складений 01 грудня 2020 року.

Суддя О.В. Єфанова

Дата ухвалення рішення 01.12.2020
Зареєстровано 24.12.2020
Оприлюднено 28.12.2020

Судовий реєстр по справі 160/11245/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.07.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.07.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 05.06.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 15.05.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 10.04.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 09.02.2022 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 09.02.2022 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.12.2020 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.09.2020 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 160/11245/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону