ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКО Ї ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

УХВАЛА

"14" лютого 2011 р. Справа №12/190-10-5350

За позовом: приватно го підприємства торгової фір ми "Ольга і Ко"

до відповідач: а кцонерного товариства закри того типу "Експерементальний спортивно-авіаційний центр "Нормандія"

За участю третіх осіб, які н е заявляють самостійних вимо г на предмет спору на стороні позивача: 1. Одеської міської ради

2. Виконавч ого комітету Одеської місько ї ради

3. Управлін ня земельних ресурсів Одеськ ої міської ради

4. ОСОБА_1

5. ОСОБА_2

6. ОСОБА_3

7. ОСОБА_4

8. ОСОБА_5

9. ОСОБА_6

10. Приватно го підприємства „Укргеоконс алтінг”

про встановлення поряд ку користування земельною ді лянкою.

Суддя Цісельськ ий О.В.

Представники:

від позивача: Оносовськ ий Д.О. - довіреність від 23.07.2 010р.;

від відповідача: не з' я вився;

від третьої особи 1: Шел удченко Д.В. - довіреність від 16.12.2010р.;

від третьої особи 2: не з' явився;

від третьої особи 3: Поль щіна - довіреність від 18.01.2011р.;

від третьої особи 4: не з' явився;

від третьої особи 5: не з' явився;

від третьої особи 6: не з' явився;

від третьої особи 7: не з' явився;

від третьої особи 8: не з' явився;

від третьої особи 9: не з' явився;

від третьої особи 10: не з' явився;

Суть спору: про встано влення порядку користування земельною ділянкою.

Строк розгляду справи за кінчується 17.02.2011р.

В судовому засіданні 14.02.2011р. с уд отримав від представника позивача клопотання про прод овження строку розгляду спра ви.

Розглянувши клопотання пр едставника відповідача про п родовження строку розгляду с прави, суд вважає можливим йо го задоволення, оскільки це н е порушує прав сторін та інши х осіб і направлено на забезп ечення повного, всебічного т а об' єктивного розгляду спр ави.

У зв' язку з необхідністю в итребування додаткових дока зів, розгляд справи слід відк ласти.

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк розг ляду справи № 12/190-10-5350 до 04.03.2011р.

2. Розгляд справи відклас ти на "28" лютого 2011 р. о 10:30. Засіданн я відбудеться у приміщенні г осподарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, п р-т. Шевченка, 29, в з. № 7.

3. Зобов' язати сторони:

Позивача: надати витяг в ід державного реєстратора ві дносно відповідача; надати о ригінал дослідження; надати обґрунтування розмежування площі спірної земельної діл янки; належним чино завірену копію технічного паспорту.

Відповідача: надати вит яг від БТІ щодо власників спі рної земельної ділянки; нада ти протокол №3-08 від 24.02.2004р.

Третіх осіб: письмову по зицію щодо позову.

Матеріали, витребувані у хвалою суду, надати до канцел ярії суду за 3 робочих дні до д ня розгляду справи.

Явка представників ст орін обов'язкова.

Суддя Ц ісельський О.В.

Дата ухвалення рішення 14.02.2011
Оприлюднено 22.02.2011

Судовий реєстр по справі 12/190-10-5350

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.11.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.10.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 22.08.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.07.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.01.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.12.2010 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/190-10-5350

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону