Рішення
від 22.08.2011 по справі 9/184
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

9/184

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  9/184

23.08.11

За позовом                    Приватного підприємства "Астерія Трейд"

До                              Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс Автотрак" 

Про                              стягнення заборгованості 62 859,47 грн.

                                                                                                

 Суддя   Бондаренко Г.П.

Представники сторін:

Від позивача                     Кравченя А.М. (керівник, довідка з ЄДРПОУ серія АА№177147)

Від відповідача                 не з'явився

Відповідно до ст. 85 ГПК України в судовому засіданні 23.08.2011р. було оголошено вступну та резолютивну частини рішення у справі.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне підприємство "Астерія Трейд" (далі по тексту - позивач) звернулося до Господарського суду Київської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс Автотрак" (далі  по тексту - відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 62859,47 грн. за поставлений товар, з яких  48771,25 грн. - основного боргу,  10927,92 грн. - інфляційних втрат 3160,30 грн. - 3% річних, а також про стягнення з відповідача судових витрат.

Позовні вимоги вмотивовані неналежним виконанням відповідачем усної домовленості про купівля-продаж товару, у зв'язку з чим у відповідача виникла домовленість перед позивачем.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 26.05.2011 року порушено провадження у справі №7/067-11.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 23.06.2011 року матеріали справи №7/067-11 передано за підсудністю до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2011 року порушено провадження у справі №9/184, розгляд справи призначено на 18.08.2011 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.08.2011 року розгляд справи було відкладено на 23.08.2011 року, у зв'язку з неявкою відповідача в судове засідання, частковим виконанням позивачем вимог ухвали суду та необхідністю належного повідомлення відповідача у справі.

В судове засідання 23.08.2011 року відповідач не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, рекомендованим листом з повідомлення про вручення поштового відправлення.

Представником позивача надано додаткові усні пояснення по справі, підтримано позовні вимоги в повному обсязі.

 Враховуючи те, що нез'явлення представника Відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті, а матеріали справи є достатніми для вирішення спору в даному судовому засіданні, відповідач не скористався своїм процесуальним правом на надання відзиву та направлення представника для участі в судове засідання, суд вважає за можливе розглянути позов у відсутності представника відповідача, за наявними у справі матеріалами згідно з вимогами статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані сторонами матеріали, заслухавши пояснення повноважного представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва –

ВСТАНОВИВ:

У період з 29.05.2008 року по 28.10.2009 року Приватне підприємство „Астерія Трейд” (далі по тексту –позивач; Постачальник) передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю „Люкс Автотрак” (далі по тексту –відповідач; Покупець) прийняв від Постачальника товар, що підтверджується підписаними та скріпленими печатками сторін накладними №085 від 29.05.2008р. на суму 3086,43 грн., №154 від 19.06.2008р. на суму 786,24грн., №197 від 02.07.2008р. на суму 1817,40 грн., №420 від 27.08.2008р. на суму 1190,16грн., №433 від 28.08.2008р. на суму 1051,81 грн., №596 від 30.09.2008р. на суму 2027,09грн., №777 від 03.11.2008р. на суму 1536,19 грн., №812 від 13.11.2008р. на суму 1673, 42 грн., №969 від 05.12.2008р. на суму 1109,42 грн., №190 від 06.02.2009р. на суму 874,80 грн., №261 від 20.02.2009р. на суму 2917,09 грн., №266 від 23.02.2009р. на суму 779,22 грн., №367 від 19.03.2009р. на суму 4432,00 грн., №416 від 27.03.2009р. на суму 1694,12 грн., №519 від 16.04.2009р. на суму 1991,64 грн., №553 від 28.04.2009р. на суму 1621,62 грн., №831 від 23,06.2009р. на суму 2829,66 грн., №910 від 07.07.2009р. на суму 2350,88 грн., №947 від 16.07.2009р. на суму 814,54грн., №1038 від 03.08.2009р. на суму 2345,95 грн., №1119 від 14.08.2009р. на суму 1375, 14грн., №1186 від 01.09.2009р. на суму 1773,22 грн., №1296 від 17.09.2009р. на суму 1055,02 грн., №1316 від 22.09.2009р. на суму 1813, 39 грн., №1458 від 08.10.2009р. на суму 869,47грн., №1575 від 28.10.2009р. на суму 4955,33грн. - на загальну суму 48 771,25 грн. (належним чином завірені копії яких додано позивачем до матеріалів справи).

Позивач зазначає, що відповідач, кошти за поставлений товар не оплатив, внаслідок чого у відповідача,  утворилась заборгованість перед позивачем в розмірі –48 771,25 грн.

Судом встановлено, що в порядку досудового врегулювання спору позивач  15.02.2011р. направив відповідачу претензію №1502/1 з вимогою погашення заборгованості. Факт надсилання вимоги позивачем та отримання її відповідачем 22.02.2011р. підтверджується підписом уповноваженої особи відповідача на повідомленні про вручення поштового відправлення (копія повідомлення про вручення поштового відправлення додана позивачем до позовної заяви). Позивач зазначає, що відповідач заборгованість не оплатив, претензія залишена відповідачем без відповіді.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 205 Цивільного кодексу України  правочин може вчиняться усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

У відповідності до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язань - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Частина 2 статті 530 Цивільного кодексу України визначає, що якщо строк (термін) виконання  боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

З матеріалів справи вбачається, що позивач внаслідок несплати відповідач суми переданого йому товару, в порядку досудового врегулювання спору надсилав останньому претензію з вимогою оплатити борг в розмірі 48 771,25 грн. на яку відповідач не відреагував та борг не погасив.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Позивач стверджує, що станом на момент розгляду справи заборгованість відповідача з оплати товару на користь позивача не проведена та становить 48771, 25 грн., що також підтверджується Актом звірки взаєморозрахунків від 15.02.2011р., підписаним представниками сторін та скріпленим печатками підприємств (копія міститься в матеріалах справи).

Зважаючи на викладене, враховуючи відсутність в матеріалах справи контррозрахунку відповідача, а також те, що будь-яких доказів оплати за переданий відповідачу за видатковими накладними товар, станом на серпень місяць 2011 року, відповідачем до суду не представлено, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача суму основної заборгованості підлягають задоволенню в розмірі –48 771, 25 грн.

Також позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача 10 927, 92 грн. інфляційних збитків та 3160, 30 грн. трьох відсотків річних.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач в судові засідання жодного разу не з'явився, доказів проти існування боргу перед позивачем або інших заперечень щодо позовних вимог не надав та не надіслав.

Згідно ст. 229 Господарського кодексу України та ст.625 Цивільного Кодексу України, за прострочення виконання грошового зобов'язання настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також сплати трьох процентів річних від простроченої суми.

Оскільки вимоги Позивача щодо стягнення з Відповідача 3% річних  та інфляційних витрат ґрунтуються на законі  (ст. 625 Цивільного кодексу України), а Відповідач є таким що прострочив виконання грошового зобов'язання, позовні вимоги Позивача в частині стягнення 3 % річних та інфляційних втрат підлягають задоволенню в повному обсязі.

За таких обставин суд приходить до висновку, що вимоги позивача про стягнення з відповідача 48 771,25 грн. основного боргу, 10927,92 грн. інфляційних втрат та 3160,30 грн. трьох відсотків річних підлягають задоволенню.

Витрати по оплаті державного мита та інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладається на відповідача, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст.ст.4, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Люкс Автотрак” (03148, м. Київ, вул. Пшенична, буд. 9; код ЄДРПОУ 34187636,  з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення) на користь Приватного підприємства „Астерія Трейд” (03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 10, секція 7; код ЄДРПОУ 35755716) 48771 (сорок вісім тисяч сімсот сімдесят одна) грн. 25 коп. основної заборгованості, 10927 (десять тисяч дев'ятсот двадцять сім) грн. 92 коп. інфляційних збитків, 3160 (три тисячі сто шістдесят) грн. 30 коп. трьох відсотків річних, витрати по сплаті державного мита в сумі 628 (шістсот двадцять вісім) грн. 59 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя                                                                                                               Г.П. Бондаренко

Дата підписання рішення 26.08.2011р.

Дата ухвалення рішення22.08.2011
Оприлюднено13.09.2011

Судовий реєстр по справі —9/184

Ухвала від 15.05.2017

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 15.05.2017

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 12.06.2015

Адміністративне

Вінницький апеляційний адміністративний суд

Біла Л.М.

Ухвала від 11.06.2015

Адміністративне

Вінницький апеляційний адміністративний суд

Біла Л.М.

Ухвала від 29.12.2014

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Костенко М.І.

Ухвала від 17.03.2014

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондаренко Г.П.

Ухвала від 14.12.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 28.11.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 23.08.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

Ухвала від 11.08.2012

Господарське

Господарський суд Луганської області

Ворожцов А.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні