Країна походження власника торгової марки — Азербайджан

Як перевірити торговельну марку?

🇦🇿 Азербайджан

Зареєстровано

25.05.2020

Власники і заявники

Джебраїллі Азад Агліман Огли (Jabrayilli Azad Agliman Oglu)

🇦🇿 Азербайджан

Зареєстровано

27.04.2020

Власники і заявники

Пірієв Аллахвєрєн Ідріс оглу

🇦🇿 Азербайджан

Зареєстровано

25.02.2020

Власники і заявники

Маілов Турал Такіт Огли

🇺🇦 Україна

Зареєстровано

11.11.2019

Власники і заявники

Товариство з обмежувальною відповідальністю «ТОВУЗ ВИНО»

НАІГ'С Ко «ТОВУЗ-БАЛТІЯ» ЛТД (NAIG'S Co «TOVUZ-BALTIYA» LTD Compani)

🇦🇿 Азербайджан

Зареєстровано

10.05.2019

Власники і заявники

Аллахвердієв Тарверді Ефлан огли (Allahverdiyev Tarverdi Eflan Oglu)

🇦🇿 Азербайджан

Зареєстровано

12.11.2018

Власники і заявники

Пірієв Аллахвєрєн Ідріс оглу

🇦🇿 Азербайджан

Зареєстровано

11.09.2017

Власники

Ісмаийлов Халаддін

Заявник

Миськевич Галина Іванівна

🇦🇿 Азербайджан

Зареєстровано

28.08.2017

Власники і заявники

Гаврілов Станіслав Яковлєвич

🇦🇿 Азербайджан

Зареєстровано

12.12.2016

Власники і заявники

КЕРІМОВ ІЛГАР РАФІКЮ ОГЛУ

🇦🇿 Азербайджан

Зареєстровано

10.09.2015

Власники і заявники

Маммадов Айхан Айдін Огли

🇦🇿 Азербайджан

Зареєстровано

25.06.2014

Власники і заявники

Фарзалієв Назім Тофік Огли

🇦🇿 Азербайджан

Зареєстровано

25.04.2014

Власники і заявники

Фарзалієв Назім Тофік Огли