Автоматизація роботи комплаєнсу

Завжди актуальна база комплаєнс-ризиків і перевірені клієнти та партнери

Кому стане у нагоді

Відділам фінансового моніторингу для виконання вимог державних регуляторів

Службам комплаєнсу, які перевіряють відповідності діяльності компаній законодавчим вимогам та внутрішнім політикам.

Як працює

Щоденне оновлення бази комплаєнс-ризиків компанії з Опендтабота.

Щоденна перевірка бази клієнтів, партнерів та персоналу на нові комплаєнс-ризики: зв’язки за національними публічними діячами (PEP), санкції, зв’язки компаній із країнами-агресорами та кримінальні справи, пов’язані з відмиванням грошей.

Відстеження в державних реєстрах змін щодо топ-менеджменту

Результат

Дані про перевірки та роботу комплаєнс-відділа не виходять за межі компанії.

Завжди перевірена база клієнтів, партнерів, працівників, топ-менеджменту на наявність комплаєнс-ризиків або відповідність політикам компанії.

Виявлення потенційних порушень та ризиків на ранніх стадіях, забезпечуючи можливість своєчасної реагування та запобігання штрафів та санкцій.

Комплаєнс (compliance) являє собою процес забезпечення дотримання законодавства, нормативних актів, правил та стандартів, які регулюють діяльність організацій. Він включає створення і реалізацію внутрішніх політик, процедур та контрольних механізмів для забезпечення відповідності діяльності компанії вимогам регуляторів і законодавства.

Власником комплаєнс ризику зазвичай є вище керівництво компанії, яке відповідає за створення та дотримання відповідної стратегії управління ризиками, а також за забезпечення ефективної роботи комплаєнс-функцій в організації.

Комплаєнс ризик — це ймовірність виникнення негативних наслідків (штрафів, втрати репутації, судових витрат тощо) для компанії через недотримання вимог законодавства, нормативних актів, правил та стандартів, які регулюють її діяльність.

— Недотримання законодавства про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;
— Недотримання нормативів корпоративного управління та внутрішніх процедур компанії;
— Недотримання правил з конкуренції та антимонопольного законодавства;
— Порушення податкового законодавства та правил з податкового аудиту;
— Порушення правил, що стосуються санкцій.