Реєстр великих власників акцій

Перелік власників значних пакетів акцій акціонерних товариств

Реєстр акціонерів — це складений реєстратором на певну дату список власників іменних цінних паперів, які дають право володіння у певному обсязі тим чи іншим акціонерним товариством.

Перейдіть на сайт Опендатабота, зробіть запит за кодом ЄДРПОУ акціонерного товариства та отримуйте перелік власників акцій (5 відсотків і більше) на момент останнього звіту до SMIDA

Законом не встановлено періоду актуальності даних щодо акціонерів, але в залежності від того, куди потрібно надати витяг — строки можуть змінюватись. Варто зазначити, що дані щодо акціонерів певного акціонерного товариства можуть оновлюватись раз на квартал шляхом подання звіту.

Для розкриття прозорості структури власності акціонерного товариства — щоб побачити усіх, хто є власником компанії.

Реєстр власників акцій веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Для надання у банк, іншу фінансову установу або для перевірки контролюючими органами.

Власники і номінальні утримувачі іменних цінних паперів.